စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ မ်ဳိးေအာင္ျခင္းနဲ႔ ကေလးရႏုိင္ျခင္းကို ဘယ္လုိပ်က္စီး ထိခိုက္ေစသလဲကေလးယူဖို႕ စိုးရိမ္မႈရိွေနတဲ့ စုံတြဲေတြရဲ႕ သေႏၶေအာင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းရဲ႕ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကို မ်ဳိးပြားမႈပုိင္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ Ranjana Dhanu ဆိုသူက မီးေမာင္းထိုးျပထားပါတယ္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက စုံတြဲႏွစ္ဦးစလုံးကုိ ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစျပီး တဆင့္ရွဴမိသူမ်ားလည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈအခ်ဳိ႕မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ မ်ဳိးပြားစနစ္ဘယ္လုိ ထိခိုက္ေစပါသလဲ

· ရာသီနဲ႔ သေႏၶတည္ျခင္း လုပ္ငန္းပုံမွန္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း

· အခ်ိန္မတုိင္ခင္ ေသြးဆုံးျခင္း

· ကုိယ္ဝန္ပ်က္ျခင္း

· ကေလးရဲ႕မ်ဳိးရုိးဗီဇ ခြ်တ္ယြင္းမႈရိွျခင္း

· ဖြံ႕ျဖဳိးမႈနည္းျခင္းနဲ႔ အခ်ိန္မတိုင္မီွ ေစာ၍ေမြးဖြားျခင္း

· မိခင္မ်ားအေနနဲ႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ ေဆးလိပ္ဆက္လက္ေသာက္ေနပါက သားအိမ္အတြင္းကေလး ေသဆံုးျခင္း

အထက္ပါေဖာ္ျပထားတဲ့ ဆုိးက်ဳိးအမ်ားစုဟာ နီကုိတင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး တီးမ်ားအတြင္းေအာက္ဆီဂ်င္ ဝင္ေရာက္မႈကုိ ေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားရဲ႕ မ်ဳိးပြားစနစ္ဘယ္လို ထိခိုက္ေစသလဲ

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက သုက္ပုိးကူးခတ္သြားလာႏုိင္မႈ၊ ထုိးေဖါက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္မႈနဲ႔ မ်ဳိးပြားမႈကို ထိခိုက္ေစတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သေႏၶမေအာင္ျဖစ္ေစပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အမ်ဳိးသားေတြမွာ သုက္ေရမထြက္တာ၊ သုက္ပိုးေလ်ာ့နည္းလာေတြလည္းျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

Trend Myanmar


https://www.facebook.com/thutazone/photos/a.786752238044799.107374182

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...