စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကားငယ္ထဲကုိ လူ ( ၅၁ )ေယာက္ ၀င္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...