စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကြၽန္ေတာ္ရလိုက္တဲ့ ေနာင္တ


‘‘ငါသည္ မုခ်ေသရမည္၊ အခ်ိန္ပိုင္းသာလိုေတာ့သည္’’

မုိးကုတ္ရိပ္သာဓမၼာ႐ံုထဲကို ဝင္လိုက္တာနဲ႔ ပထမဆံုးေတြ႕လိုက္ရတဲ့ သံေဝဂသတိေပးစာတန္းေလးပါ။ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ဓာတ္ပံုနဲ႔အတူ ယွဥ္တြဲေရးသားထားပါတယ္။ ဓမၼာ႐ံုခန္းမထဲမွာေတာ့ မုိးကုတ္ေယာဂီေတြ တရားထိုင္ေနၾကပါတယ္။ သႀကၤန္တြင္း ခုနစ္ရက္အလုပ္ေပး တရားစခန္းပြဲပါ။

ေယာဂီေတြဟာ သႀကၤန္တြင္းကာလမွာ လာေရာက္တရားအားထုတ္ရင္း လက္ေတြ႕စခန္းဝင္ေနၾကတာပါ။ နံနက္တစ္ႀကိမ္၊ ညတစ္ႀကိမ္ ကမၼ႒ာနာစရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက အလုပ္ေပးတရားေတြ ေဟာၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ ေန႔ခင္းဘက္မွာေတာ့ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ တရားေခြေတြကို ဖြင့္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ အယူအဆနဲ႔ ကမၼ႒ာနာစရိယရဲ႕ ေဟာတရားေတြကို ယွဥ္တြဲေလ့လာလို႔ရတာေပါ့။


ဒီတရားစခန္းပတ္ေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားေတြကိုပဲ ဦးစားေပးေဟာၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ ေယာဂီေတြအေနနဲ႔ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို နားလည္မွ (တစ္နည္း) ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ တရားကုိနားလည္မွ ဒိ႒ိျပဳတ္မွာမို႔ ဒါကိုပဲဦးစားေပးေဟာၾကားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒိ႒ိမျပဳတ္သမွ် ဘယ္ေလာက္ပဲအားထုတ္ေနပါေစ တရားထူးမရႏိုင္ဘူးလို႔ဆိုပါတယ္။ ဒိ႒ိကိုအရင္ဆံုးျဖဳတ္ႏိုင္မွ တရားရမယ္လို႔ဆိုလိုပါတယ္။ ‘‘ရင္ဝလွံစူး၊ ဦးေခါင္းမီးေလာင္’’ေနရင္ေတာင္ သူ႔ထက္အေရးႀကီးတဲ့ ဒိ႒ိကိုအရင္ဆံုးျဖဳတ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ ဥပမာေပးဆံုးမထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒိ႒ိရဲ႕အေရးႀကီးပံုကို ပိုၿပီးနားလည္သေဘာေပါက္ၾကရပါတယ္။

နံနက္ပိုင္း တရားပြဲစၿပီဆိုတာနဲ႔ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးရဲ႕ ‘‘မူလနွစ္ျဖာ’’လကၤာေဆာင္ပုဒ္ကို ဦးစြာရြတ္ဆိုၿပီး ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ဉာဏ္ေတာ္ကိုပူေဇာ္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလကၤာေဆာင္ပုဒ္ကေတာ့‘‘မူလႏွစ္ျဖာ၊ သစၥာႏွစ္ခု ေလးခုအလႊာ၊ အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၊ တရားကိုယ္မ်ားႏွင့္သံုးပါးအစပ္၊ ႏွစ္ရပ္မူလ ဝဋ္သံုးဝႏွင့္ ကာလသံုးျဖာ၊ ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္၊ ဤရွစ္သြယ္ကို၊ အလြယ္က်က္မွတ္ သိေစအပ္သည္။ သံသရာမွ လြတ္ေၾကာင္းတည္း’’တဲ့။

သံသရာမွလြတ္ခ်င္ရင္ မူလေရေသာက္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ အဝိဇၨာနဲ႔ တဏွာကို အရင္ဆံုးသတ္ရမယ္လို႔ ေဟာျပထားပါတယ္။ အဝိဇၨာဆိုတာကေတာ့ အေကာင္းအဆိုး၊ အေၾကာင္းအက်ဳိးကိုမသိျခင္းတဲ့။ အဲဒီလို အေကာင္းအဆိုးမသိေတာ့ တဏွာဆိုတဲ့ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာပါသတဲ့။ လိုခ်င္လြန္းတဲ့အခါက်ေတာ့ မရရေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျပန္ပါေလေရာတဲ့။ ဒီေတာ့ မေကာင္းမႈကို မေကာင္းမႈမွန္းမသိဘဲျပဳလုပ္မိေတာ့ အပုညာဘိသခၤါရဆိုတဲ့ အကုသိုလ္ေတြျပဳလုပ္မိသတဲ့။ ဒီေတာ့ သြားပါေလေရာ အပါယ္ေလးပါးေပါ့။

ေနာက္တစ္ခါ အမွန္ကိုမသိဘဲ ေကာင္းမႈကုသုိလ္ေတြကိုျပဳလုပ္မိျပန္ရင္လည္း ပုညာဘိသခၤါရျဖစ္ၿပီး လူနတ္ခ်မ္းသာကို ခံစားရျပန္ပါေလေကာ။ ဒါေပမဲ့လည္း လူနတ္ခ်မ္းသာဆိုတာ တကယ္ခ်မ္းသာစစ္ခ်မ္းသာမွန္မဟုတ္ဘူးတဲ့။ ‘‘ျဗဟၼာ့ျပည္တဝင္းဝင္း၊ ဝက္စားက်င္း တ႐ႈပ္႐ႈပ္’’ဆိုတဲ့စကားလို အခ်ိန္မေရြး အပါယ္ေလးဘံုကို ျပန္ေရာက္သြားႏိုင္ပါသတဲ့။

အဲဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ အမွန္ကိုမသိမႈ (တစ္နည္း) သစၥာကို မသိမႈေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ သံသရာလည္ရျခင္းရဲ႕ အဓိကတရားခံဟာ အဝိဇၨာနဲ႔ တဏွာျဖစ္ပါသတဲ့။ အဝိဇၨာကို ဝိဇၨာျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားက်င့္ႀကံအားထုတ္ရမယ္တဲ့။ အဝိဇၨာျဖစ္ေနသမွ် သမုဒယသစၥာနဲ႔ဒုကၡသစၥာမွာ ခ်ားရဟတ္ပမာလည္ေနရဦးမယ္တဲ့။ အဲဒါေၾကာင့္ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္တရားျဖစ္တဲ့ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရားကို နားလည္ၿပီး ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကို သေဘာေပါက္မွ ျဖစ္ပ်က္ေတြျမင္၊ ျဖစ္ပ်က္ေတြမုန္းလို႔ ျဖစ္ပ်က္ေတြဆံုးၿပီး နိဗၺာန္ကိုေရာက္ႏိုင္မယ္လို႔ အလုပ္ေပးတရားေတြကို ေဟာၾကားဆံုးမသြားခဲ့ပါတယ္။

တရားေတာ္ေတြကေတာ့ အေကာင္းစားခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက မလိုက္နာႏိုင္ၾကတာ ခက္ေနပါတယ္။ မေကာင္းမွန္းလည္းသိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျပင္ခ်င္ဘူး။ မဟုတ္မွန္းလည္းသိတယ္။ ဒါေပမ့ဲမေျပာင္းလဲခ်င္ဘူး။ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးက ေဟာေျပာဆံုးမခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကိုယ္ေနရာမက်ဘဲနဲ႔ ေနရာက်တယ္ထင္ေနရင္ ေနရာမက်ဘူးတဲ့။ ေနရာမက်တာကို ေနရာမက်မွန္းသိမွ ေနရာက်တာတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြကေတာ့ ကိုယ္ေနရာမက်တာကို ေနရာက်တယ္လို႔ ထင္ေနဆဲပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူမ်ားေနရာမက်တာကို ေျပာခ်င္ေနၿပီး ကိုယ္ေနရာမက်တာကိုေတာ့ ျပဳျပင္ဖို႔ စိတ္ကူးထဲေတာင္မထည့္မိၾကပါဘူး။

ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးဆိုလို႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးကို တစ္ႀကိမ္ပဲ ေတြ႕ဆံုဖူးေျမာ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၇၁ ေလာက္ဆီကေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း ဦးလွၿပံဳးဆိုတာရွိပါတယ္။ သူက က်န္းမာေရးမွဴးတစ္ေယာက္ပါ။ သူ႔ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးကို ဖူးေတြ႕ခြင့္ရခဲ့တာပါ။

ကြၽန္ေတာ့္ဘဝမွာ အဲဒီေန႔တစ္ေန႔ကိုေတာ့ မွတ္မွတ္ရရပါပဲ။ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕အခန္းမွာ လူရွင္းေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ ဆရာေတာ္ႀကီးပဲရွိၾကပါတယ္။ ဦးလွၿပံဳးက သူလာရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္ထားရင္း စကားလက္ဆံုက်ေနၾကပါတယ္။ ျပန္ခါနီးမွာေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ကို ထူးထူးျခားျခား ငါးပါးသီလခံယူ ေဆာက္တည္ေစပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ ငါးပါးသီလေပးတာမ်ဳိး၊ ေဆာက္တည္ႏိုင္တာမ်ဳိးကို သိပ္ၿပီး အေလးအနက္မထားမိပါဘူး။ တျခား ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြလည္း ဒီလိုပဲ ဥပုသ္ေစာင့္ရင္း ငါးပါးသီလ၊ ရွစ္ပါးသီလေပးေနက်ပဲေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အခုလို ငါးပါးသီလေပးတာေလာက္ကို သိပ္ၿပီးေက်နပ္အားရျဖစ္မိတယ္လို႔မရွိခဲ့ဘူး။

ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕စိတ္မွာ ဘာသေဘာနဲ႔ ဒီလိုငါးပါးသီလေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ မသိရေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္မွာျဖင့္ ဒီလိုနာမည္ႀကီး ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးက ငါးပါးသီလပဲေပးရပါ့မလားဆိုၿပီး စိတ္ထဲမွာေတာ့ ဘဝင္မက်ဘူးေပါ့။ တကယ္ဆိုရင္ ထူးထူးျခားျခား ဆံုးမၾသဝါဒေတြ၊ မွတ္ေလာက္သားေလာက္တဲ့ၾသဝါဒေတြ ေပးေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း ငါးပါးသီလပဲေပးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျဖင့္ ျပန္သာလာရတယ္ စိတ္ထဲမွာ ဘဝင္မက်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ပဲဆုိၾကပါစို႔။

ကြၽန္ေတာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္မွာျပည့္ျပည့္စံုစံု ခ်မ္းခ်မ္းသာသာနဲ႔ ေနထိုင္ႏိုင္လာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ရတ့ဲလစာက မေျပာပေလာက္ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ခံစားေနရတဲ့စည္းစိမ္ေတြက လုပ္အားထက္အဆမတန္ မ်ားျပားေနတယ္။ ဒါကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ကေက်နပ္ေနတယ္။ ပီတိျဖစ္ေနတယ္။ သားမယားေတြကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကို လူရည္လည္တယ္ဆိုၿပီး အထင္ေတြႀကီးလို႔ေပါ့။ ေဆြမ်ဳိးညာတိေတြ၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြဆိုရင္လည္း ကြၽန္ေတာ့္ဘဝကို အားက်ေနခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကပါတယ္။ ‘‘ရာထူးက အေရးမႀကီးဘူး။ ဌာနႏၲရကအေရးႀကီးတယ္’’တဲ့။

ရာထူးႀကီးၿပီး ဆင္းရဲေနတဲ့ အရာရွိႀကီးေတြလည္းအမ်ားႀကီးပါ။ ရာထူးက ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ရွိေနေပမယ့္လည္း ေနရာေကာင္းလို႔‘‘ေထာ’’ေနတဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုက အဲဒီလို အက်င့္ပ်က္ေနတာကို အထင္ႀကီး ေလးစားေနၾကတာကိုး။ ဒီေတာ့လည္း ဘြဲ႕ရလို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ‘အႀကံအဖန္’ ေကာင္းတဲ့ဌာနမ်ဳိးကိုပဲ ေငြေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေခတ္က ေအာက္တန္းစာေရးလစာ ၁၃၀ ေလးရဖုိ႔ေတာင္ ေငြကိုသိန္းခ်ီေပးတဲ့သူေတြရွိၾကတယ္။

အဲဒီေလာက္အထိေပးတဲ့သူကလည္း စည္းပ်က္တယ္။ ယူတဲ့သူကလည္း စည္းပ်က္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုး စည္းပ်က္ကမ္းပ်က္ျဖစ္လာၾကတဲ့ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံႀကီးဟာလည္း အဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ရပါတယ္။

ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးဆံုးမခဲ့သလိုပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ကိုက ကုိယ္ေနရာမက်တာကို ေနရာက်တယ္လို႔ထင္ေနခဲ့မိတာကိုး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ေနရာမက်မွန္းသိေနေပမယ့္လည္း အဲဒီလိုေနရာမက်တာကိုပဲ ေက်နပ္ေနမိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုေပးခဲ့တဲ့စုတ္ေတြ၊ လာဘ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ေက်နပ္ေနမိတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ တစ္ကြက္ခ်န္ၿပီးေတြးခဲ့တယ္။ ‘သူတို႔ သိတတ္လို႔ေပးတာ’ဆိုၿပီး သာဓုေခၚလက္ခံခဲ့တယ္။ ‘ပူေဇာ္ထိုက္သူကို ပူေဇာ္တာပဲေလ’လို႔လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ‘ေဖာ့’ၿပီး ႏွစ္သိမ့္ခဲ့မိပါတယ္။ ဇနီးမယား၊သမီးသားေတြကေတာ့ ေပ်ာ္လို႔ေမာ္လို႔ေပါ့ေလ။

အသက္ကေလးကလည္း ေထာက္လာ၊ ေသျခင္းတရားဆိုတာကလည္း ကိုယ္နဲ႔လက္တစ္ကမ္းအလိုေရာက္လာမွ ေယာင္တီးေယာင္အနဲ႔ ရိပ္သာေတြသြား၊ တရားေတြရွာၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကယ္တင္ဖို႔ႀကိဳးစားရေကာင္းမွန္း သိလာေတာ့တယ္။ ေျပာရရင္ ‘ႀကီးမွ လက္ေပးသင္သလို’ ျဖစ္ေနၿပီလား မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး။ မုိးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကေတာ့ ငယ္စဥ္ကာလ ဉာဏ္မီးေတာက္တုန္းမွာ တရားအားထုတ္ဖို႔ ဆံုးမခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ငယ္စဥ္ကာလ တရားအားထုတ္ဖို႔လမ္းၫႊန္တာကို ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလိုေနခဲ့မိတယ္။ အသက္ေတြႀကီးလို႔ ဉာဏ္မီးေတြၿငိမ္းခါမွ နိဗၺာန္စခန္းကို ျဖတ္လမ္းကသြားခ်င္စိတ္ ေပါက္လာမိတယ္။

ဒါေပမဲ့လည္း အခ်ိန္ေတြ ေႏွာင္းခဲ့ပါၿပီ။ လူငယ္ေတြရဲ႕တစ္ရက္စခန္းကို ကိုယ္က တစ္ႏွစ္ေလာက္လွမ္းေနရၿပီ။ ဝင္ေလသိ၊ ထြက္ေလသိလို႔ စိတ္ကမွတ္ေနေပမယ့္လည္း စိတ္ကတျခားကို ေရာက္ေနတတ္တယ္။ ‘ရွင္ေလာင္းလွည့္တုန္းက ေရႊထီး ေဆာင္းခဲ့ရတာေတြ’ ကို ျပန္ၿပီးသတိရလာေနတယ္။ ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ခဲ့ပါးခဲ့ ေပြခဲ့႐ႈပ္ခဲ့တာေတြကိုပဲ အေတြးထဲမွာ ေပၚေပါက္လာတယ္။ အခ်ိန္မီသတိရလို႔ သတိကပ္မိျပန္ေတာ့လည္း ခဏပဲ။ စိတ္ဆင္႐ိုင္းက မၾကာခဏထြက္ေျပးသြားျပန္တယ္။

စိတ္ဆိုတာ ေမ်ာက္နဲ႔တူပါသတဲ့။ ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္ၿငိမ္မေနဘူးလို႔ဆုိပါတယ္။ ဟုတ္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ျဖင့္ စိတ္ကို ႏွာသီးဝမွာထားၿပီး စိုက္႐ွဴျပန္ေတာ့လည္း စကၠန္႔ပိုင္းေလးပဲရတယ္။ ၿပီးေတာ့ တေမ့တေမာေတြးခ်င္ရာေတြး၊ ေငးခ်င္ရာေငးေနမိျပန္တယ္။ အဲဒီလိုအခ်ိန္အၾကာႀကီး ေတြးေနေငးေနမိလို႔ သတိျပန္ဝင္လာေတာ့မွ မူလခ်ည္တိုင္ျဖစ္တဲ့ ‘ႏွာသီး ဝမွာ’ ျပန္ၿပီး သတိကပ္လိုက္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒါေပမဲ့ေပါ့။

ေရွးလူႀကီးမိဘေတြကေတာ့ ေျပာပါတယ္။ ‘ေရဘူးနဲ႔ ဖိနပ္မပါ ေႏြခါမွသိ’တဲ့။ ‘ဒါနနဲ႔ သီလမပါ ေသခါမွသိ’လို႔ေျပာၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အသိမွာေတာ့ ဒါနနဲ႔ သီလပါ႐ံုနဲ႔မလံုေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါနနဲ႔သီလဆိုတာမ်ဳိးကလည္း ပုညာဘိသခၤါရနဲ႔ အက်ဳံးဝင္ေလေတာ့ သံသရာကိုလည္ေစဦးမွာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ သံသရာကျပတ္ႏိုင္မယ့္ ဝိပႆနာဘာဝနာကို အေရာက္လွမ္းမယ္လို႔ ဇြဲနဲ႔ခ်ီတက္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ‘အာစိဏၰကံ’ မျဖစ္ခဲ့ေလေတာ့ သံသရာမွာနစ္ရဦးမွာပါလားလို႔ ရင္မ်ားေတာင္ ေမာမိပါတယ္။

ဒီေတာ့မွ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးေဆာက္တည္ခိုင္းတဲ့ ငါးပါးသီလရဲ႕သေဘာကို နားလည္သေဘာေပါက္စျပဳမိေတာ့တယ္။ ငါးပါးသီလဆိုတာ အခ်ိန္ပိုင္းနဲ႔ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ သီလမ်ဳိးမွမဟုတ္ပဲ။ ခါးဝတ္ပုဆိုးလို ၿမဲေနရမယ့္သီလမ်ဳိးပဲ။ ေလာကီနယ္မွာ တကယ္အေရးႀကီးတာက ‘ငါးပါးသီလ’ပါ။ ဒီသီလေတြလံုၿခံဳၿပီဆိုရင္ လူ႔ေလာကႀကီး သာယာေအးခ်မ္းသြားႏိုင္သလုိ ေနာင္သံသရာအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ေကာင္းေတြအမ်ားႀကီးရႏိုင္တာေပါ့။ ဒီသီလေလာက္မွ လံုၿခံဳမႈမရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖို႔ တရားထူးတရားျမတ္ရႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းဆိုတာ ေဝးေနဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီးမိန္႔ခဲ့ဖူးသလို ငါးပါးသီလကိုပဲ လံုၿခံဳေအာင္ မနည္းေစာင့္ထိန္းေနရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ငါးပါးသီလေလာက္ကိုသာ လူတိုင္းေစာင့္ ထိန္းႏိုင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ကမၻာေလာကႀကီးဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊တည္ၿငိမ္မႈေတြရွိလာမွာပါ။

စဥ္းစားၾကည့္ေလ၊ ကိုယ့္အသားနာတာေလာက္ေတာင္ မႀကိဳက္မွျဖင့္ သူ႔အသက္ကိုလည္း မသတ္နဲ႔ေပါ့။ သူ႔အသက္ကုိေတာ့ သတ္ခ်င္တယ္။ ကိုယ္က်ေတာ့ အသားေတာင္အနာမခံခ်င္ဘူးဆိုရင္ တရားမွ်တမႈရွိပါ့မလား။ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ဆိုတာ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ပါ။

ဒီလိုပဲ ကိုယ့္ပစၥည္းကို မေပးခ်င္ရင္ သူ႔ပစၥည္းကိုလည္း မလိုခ်င္နဲ႔ေပါ့။ ကိုယ္ပစၥည္းက်ေတာ့ ေလ်ာ့နည္းကုန္ဆံုးေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ စိုးရိမ္လိုက္ၾကတာ။ သူတစ္ပါးပစၥည္းက်ေတာ့ ႏိုင္လိုမင္းထက္အႏိုင္က်င့္ၿပီး ယူခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ‘ေလာကပါလတရားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ႀကီးပဲ။ ေလာကပါလတရားႏွစ္ပါးကေတာ့ မဟုတ္တာ၊ မမွန္တာလုပ္ရတာကို ရွက္တတ္ရမယ္။ ေၾကာက္တတ္ရမယ္’တဲ့။ ဒီေလာကပါလတရားႏွစ္ပါး ေပ်ာက္ကြယ္သြားရင္ ကမၻာေလာကႀကီးလည္း တိရစၧာန္ေတြနဲ႔မျခား မ်ဳိးတံုးေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုပဲ။

တတိယအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ‘ကာေမသုမိစၧာစာရကံ’ဆိုတာကေတာ့ တကယ့္ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ပါၿပီ။ ဒီေခတ္မွာ သူ႔မယားကိုယ့္မယား တန္ဖိုးမထားၾကေလေရာ့သလားမသိ။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြကို မၾကားခ်င္အဆံုး၊ မျမင္ခ်င္အဆံုး ေတြ႕ႀကံဳေနရပါၿပီ။ ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းေတြကေပးတဲ့ ပညာေပးဇာတ္လမ္းေတြလို႔ပဲ ဆိုရမလားမသိဘူး။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္မႈပညာေတြေပးလိုက္ၾကတာ၊ သူ႔ႏိုင္ငံ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈႀကီးကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈထဲ ဆြဲသြင္းလာတယ္။ လူဆိုတာ မေကာင္းမႈမွာပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တယ္ေလ။ ေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ကို အတုမခိုးဘဲ မေကာင္းတဲ့အမူအက်င့္ေတြကို အတုယူ၊ အတုခိုးမွားေတာ့ ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးမွာ လူမႈေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြေရွ႕တန္းေရာက္လာတာ အဆန္းမဟုတ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဆရာႀကီးဦးသုခရဲ႕ ‘တစ္ပါးသီလ’ဆိုတဲ့ ဇာတ္လမ္းကိုၾကည့္ၿပီး သာဓုေခၚခဲ့မိတယ္။ လင္ရွိမယားကိုျပစ္မွားမိဖို႔ အေျခအေနေပးေနေပမယ့္လည္း တစ္ပါးတည္းေသာ သီလကိုေစာင့္ထိန္းႏုိင္ျခင္းနဲ႔ အက်ဳိးကိုလက္ေတြ႕ျပသြားတဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးပါ။ အင္မတန္အတုယူဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ကိုရီးယားဇာတ္လမ္းတြဲေတြကို မထိုးေဖာက္ႏိုင္ေလေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွသေပါ့။

ေနာက္ကံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ လိမ္ညာေျပာဆိုျခင္းကလည္း အေရးႀကီးတာပါပဲ။ မုသာဝါဒါကို အရည္က်ဳိေသာက္ထားၾကသူေတြအဖို႔ လိမ္ေျပာရမွာလည္း မရွက္ဘူး။ ညာေျပာရမွာလည္း မေၾကာက္ဘူး။ ကတိကဝတ္ေတြခ်ဳိးေဖာက္လိုက္ရမွာလည္း မရွက္မေၾကာက္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒီလို စကားကို အတည္တက် မေျပာၾကေလေတာ့ စီးပြားေရးေလာကမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာသာေရးေလာကမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးအလိမ္အညာေတြျဖစ္ၿပီး ေလာကပါလတရားေတြဆိုတာ ပ်က္စီးသြားရၿပီေပါ့။

ေနာက္ဆံုးကံတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေသရည္၊ ေသရက္၊ မူးယစ္ေဆး ဝါးသံုးစြဲျခင္းဟာလည္း ေရွာင္သင့္တာပါပဲ။ ဘာသာတရားတိုင္းက အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းကို အထူးတားျမစ္တတ္ၾကပါတယ္။ အရက္ေၾကာင့္ အသိစိတ္ေပ်ာက္ၿပီး ေရွာင္ၾကဥ္သင့္တာကိုမေရွာင္ႏိုင္ခဲ့လို႔ ကိုယ့္ဘဝသာမက မိသားစုဘဝေတြပါပ်က္စီးသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ေတာင္ငူေခတ္ တပင္ေရႊထီးမင္းဟာ အရက္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရဖူးတာကို သမိုင္းမွာအထင္အရွားေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲဒီေသရည္ေသရက္ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးကုန္ၾကရတယ္။ က်န္ရစ္တဲ့မိသားစုရဲ႕ ဘဝေတြဟာလည္း ပူေဆြးေသာကေတြနဲ႔ ဝမ္းနည္းစရာအျဖစ္မ်ဳိးစံုႀကံဳေနၾကရတယ္။ ေနာက္ဆံုးတိုင္းျပည္ရဲ႕လူ႔အရင္းအျမစ္ေတြပါ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရတယ္။

ေစ့ေစ့ေတြးေတာ့ ေရးေရးေပၚဆိုသလိုပါပဲ။ ဒီကံငါးပါးကိုသာ လံုၿခံဳေအာင္ေစာင့္ထိန္းႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာအက်ဳိးကို ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေဝဘူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို လမ္းၫႊန္မိန္႔ၾကားခဲ့တာျဖစ္မွာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေသတြင္းေသဝေရာက္ခါနီးမွ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္ကို သေဘာေပါက္မိေတာ့တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း နိဗၺာန္ကို မေရာက္ႏိုင္ေသးခင္စပ္ၾကား သံသရာမွာ ေမ်ာပါေနရဦးမယ့္ အတူတူ မီရာျမက္တစ္ပင္ကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ဖို႔ ရိပ္သာကို အေရာက္လွမ္းလိုက္မိပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ။


http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/49686

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...