စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ထိပ္တန္းက်န္းမာေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန(CDC)ႏွင့္ အျခားထိပ္တန္းက်န္းမာေရးဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ကင္ ဆာ၊ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါတို႔ကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသျခင္း တို႔မွာ အမ်ိဳးသားမ်ားေသဆံုးျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာမ်ားက သင့္ကို စြမ္းအင္မ်ား ေပးစြမ္းၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ သည္။ ေန႔စဥ္အစားအစာမ်ားတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးႏွင့္ အဆီမပါေသာ(သို႔မဟုတ္)အဆီနည္းေသာ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းစားေသာက္ပါ။
ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမွာ သင္၏က်န္းမာေရးအတြက္ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေသာအေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ျဖစ္သည္။ စတင္ျပဳလုပ္ရန္ လြယ္ကူေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းတစ္မ်ိဳး ရွာေဖြလုိက္ပါ။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ အဓိကေသဆံုးေစေသာအခ်က္မ်ား စြာႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေလျဖတ္ ျခင္း၊ အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါတို႔ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္အျပင္ တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႕ မ႐ွဴ႐ိႈက္မိေစရန္ ေရွာင္ ရွားပါ။

လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ကိုလက္စထေရာျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကင္ဆာေရာဂါမ်ား၊ ေသြးတိုးျခင္းတို႔အပါအဝင္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ အေျခအေနအခ်ိဳ႕အတြက္ပံုမွန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူပါ။

အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္ျခင္းႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆာနာမ်ားႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ မႈမ်ားၾကား ဆက္စပ္သည္။

မိသားစုႏွင့္ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီေစရန္ ႀကိဳးပမ္း ရျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲႀကံဳႏုိင္ေသာ္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈကင္းေအာင္ ေနကာ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ကာကြယ္ပါ။

အိပ္စက္ခ်ိန္လံုေလာက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ ေပ်ာ္ေစရန္ႏွင့္ အိပ္ေရးဝေစရန္ ႀကိဳးစားပါ။

ထို႔ျပင္ ေဘးကင္းစြာ ေနထုိင္ပါ။ ဥပမာ-လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးစည္းကမ္းမ်ားကို လုိက္နာျခင္း၊ လံုၿခံဳေရး ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္း၊ ကားထုိင္ခံု ခါးပတ္ပတ္ျခင္းတို႔အျပင္ မီးခိုးသတိေပးစက္ တပ္ဆင္ထားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္၍ ေဘးကင္းစြာ ေနထုိင္ပါ။ ထို႔ျပင္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ အကာအကြယ္သံုးျခင္း၊ ေနပူခံလိမ္းေဆး လိမ္းျခင္း၊ လက္ကို ပံုမွန္ သန္႔စင္ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ျခင္းျဖင့္လည္း ေဘးကင္းေအာင္ေနထုိင္ပါ။
—Ref: TOI

http://www.7daydaily.com/story/45905

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...