စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...စိတ္ဖိစီးလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရမည့္(၇) ခ်က္              


စိတ္ဖိစီးျခင္းမွာလည္း အကိ်ဳးရလဒ္ေတြ ရိွသည္ဟု က၊ြမ္းက်င္သူ အမ်ားစု လက္ခံထားသည္။ ကိစၥတစ္ခုခု အတြက္ စိတ္ဖိစီးေနသည့္အခါ လူသည္ ထိုကိစၥကို ပိုအာရံုစိုက္ ျဖစ္သည္။ ပိုျပီးလည္း နိုးနိုးၾကားၾကား ရိွေနတတ္သည္။

မည္သည့္ အရာမဆို တန္ေဆး လြန္ေဘးျဖစ္သည္။ အသင့္အတင့္ေသာ စိတ္ဖိစီးမႈသည္ စိတ္အာရံုကို စူးစိုက္ကာ စဲြစဲြျမဲျမဲ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ္လည္း စိတ္ဖိစီးမႈ သိပ္မ်ားသြားလွ်င္မူကား စားေသာက္မႈ ပံုစံကအစ လူမႈဆက္ဆံေရးထိပါ ထိခိုက္နိုင္သည္။

ေရတိုေရရွည္ စိတ္ဖိစီးမႈေတြေၾကာင့္ ေနစဥ္ဘ၀ကိုပါ ထိခိုက္ရသည့္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါမည္။

၁။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အလဲြေတြ ပိုခ်ျဖစ္ေစသည္။

ေသခ်ာစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္သင့္သည့္ ကိစၥမိ်ဳးကို စိတ္ဖိစီးေနခိ်န္မိ်ဳးတြင္ မဆံုးျဖတ္ပါနွင့္ဟု လူမႈစိတ္ပညာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက အၾကံျပဳသည္။ စိတ္ဖိစီးေနသည့္ အခါ မိမိစိတ္သန္ရာဘက္ကို ဆဲြျပီး ဆံုးျဖတ္မိတတ္သည္။ မိမိက ထိုအခိ်န္တြင္ အေကာင္းဘက္ကို စိတ္သန္ေနသည္ ဆိုလွ်င္ မိမိဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥကိုလည္း အေကာင္းခ်ည္း စြတ္ျမင္ကာ ထိုအတိုင္း ဆံုးျဖတ္လိုက္တတ္သည္။

မိမိက အဆိုးဘက္ကို စိတ္သန္ေနခိ်န္ ဆိုပါကလည္း မိမိဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥကို အဆိုးခ်ည္း စြတ္ျမင္ကာ အဆိုးကဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မိ်ဳး ခ်မိတတ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ စိတ္တည္ျငိမ္ေနေသာ အခါမိ်ဳးမွသာ အေကာင္းေရာ အဆိုးကိုပါ ေသခ်ာခိ်န္ဆျပီး ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။

၂။ ေပါင္းလို႔သင္းလို႔ မေကာင္းသူ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

အလြန္အကံြ် စိတ္ဖိစီးေနသည့္အခါ ကိုယ့္ကိစၥေလာက္သာ အာရံုစိုက္ ျဖစ္ေနမည္။ ေဘး၀န္းက်င္ကို အာရံုစိုက္ဖို႔ စိတ္မရွည္ေတာ့။ ေဘးဘီက လူမ်ားသည္ ကိုယ့္အတြက္ ေဒါသျဖစ္စရာ၊ စိတ္မရွည္စရာမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း ကိုယ့္စိတ္မထားတတ္ရံု တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္။ ၾကြက္မ်ားနဲ႔ ေလ့လာမႈတြင္ အလြန္အကံြ် စိတ္ဖိစီးလာေသာ ၾကြက္မ်ား၏ ဦးေနွာက္ထဲကေန အင္ဇိုင္းတစ္မိ်ဳး ထြက္လာသည္။ ထိုအင္ဇိုင္းသည္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံနိုင္စြမ္းကို က်ဆင္းေစသည့္ အင္ဇိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

၃။ အလုပ္ျပီးေျမာက္ဖို႔ ပိုခက္လာမည္။

အလြန္အကံြ် စိတ္ဖိစီးလာသည့္အခါ ဦးေနွာက္အတြင္း ရည္မွန္းခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး တာ၀န္ယူသည့္ အပိုင္းတြင္ စိတ္ဖိစီးဟိုမုန္းမ်ား ဖံုးလႊမ္း ေနွာင့္ယွက္သျဖင့္ လူသည္လုပ္မည့္ အလုပ္ကို ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ပိုခက္ခဲလာရသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာသည့္အခါ လူသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား တီထြင္ဖန္တီး အသံုးခ်နိုင္စြမ္းလည္း ကုန္ခမ္းသြားျပီး လမ္းဆိုး၊ အက်င့္ဆိုးကိုသာ ဆက္လုပ္မိကာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ အလုပ္မျပီးေျမာက္သည့္ ျပႆနာ ၾကံဳလာရေတာ့သည္။

၄။ မယဥ္မေက်းသမား ျဖစ္လာမည္။

အလြန္ စိတ္ဖိစီးလာသည့္အခါ လုပ္မိလုပ္ရာ လုပ္ျဖစ္လာသည္။ စာေမးပဲြက်မွာ စိုးရိမ္လြန္မႈေၾကာင့္ စာခိုးခ်ျဖစ္သည့္ဆီ ေရာက္သြားျခင္းမိ်ဳး။ မၾကာေသးခင္က လုပ္ထားေသာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ အရလည္း တက္စ္တို စထရုန္းဓာတ္နွင့္ စိတ္ဖိစီးေစေသာ ေကာ္တီဇုန္း ဓာတ္တို႔ မ်ားေနသူတိုသည္ စာေမးပဲြမွာ ပိုခိုးခ်ေလ့ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

၅။ တစ္ခုရဖို႔ လွ်ာထြက္မတတ္ ဇြတ္လုပ္ဖို႔ ၀န္မေလး။

စိတ္အလြန္ဖိစီး အေလာသံုးဆယ္ နိုင္ေနခိ်န္မိ်ဳးတြင္ ေပ်ာက္ေနေသာ ေဘာပင္တစ္ေခ်ာင္း ေတြ႔ဖို႔အေရး တစ္အိမ္လံုးက အ၀တ္ဗီရိုေတြကို ေလွ်ာက္ဖြဖို႔ ၀န္ေလးမည္ မဟုတ္။ တစ္ကယ္လည္း ဖြမိလိမ့္မည္။ အ၀တ္ဗီရိုေတြ လိုက္ဖြျခင္း အကိ်ဳးဆက္ ဆိုးကိ်ဳးသည္ ေဘာပင္ တစ္ေခ်ာင္း ေတြ႔ရိွျခင္းထက္ မ်ားစြာ ၾကီးေလးသည့္တိုင္ စိတ္ဖိစီးေနခိ်န္တြင္ ဘာမွမေတြးနိုင္ဘဲ ဖြမိလိမ့္မည္။ စိတ္ျငိမ္သြားေသာ အခါက်မွ မိမိဖြထားသမွ် ၾကည့္ျပီး ငါေတာ္ေတာ္ မိုက္ပါလားဟု ကိုယ့္ေခါင္း ကိုယ္ထုမိလိမ့္မည္။

၆။ မလိုအပ္ဘဲ ပိုစြန္႔စားလိမ့္မည္။

စိတ္အလြန္ ဖိစီးေနသည့္အခါ ကိုယ့္ကို စိတ္ဖိစီးေစသည့္ ျပႆနာကို ျမန္ျမန္ ေျပလည္ေရးကိုသာ အာရံုထားေတာ့သည္။ က်န္တာဘာမွ မေတြးေတာ့။ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစသည့္ ကိစၥမိ်ဳးကိုပင္ အႏၱရာယ္မွန္း မေၾကာက္နိုင္ဘဲ ဇြတ္တိုးလုပ္ေတာ့သည္။

ကိုယ့္ေက်ာေပၚ ခြစီးေနသည့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ၀န္ထုပ္ ျမန္ျမန္ခ်ပစ္နိုင္ေရးသာ ကိုယ့္္စိတ္ထဲမွာ ရိွသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ လူ႔ဦးေနွာက္သည္ စိတ္ဖိစီးေစသည့္ အင္ဇိုင္းမ်ားကို ေခ်မႈန္း တိုက္ဖ်က္သည့္ အလုပ္နဲ႔ခ်ည္း ၀န္ပိေနေသာေၾကာင့္ က်န္အပိုင္းမ်ားမွာ အာရံုေလ်ာ့ကာ အႏၱရာယ္ ရိွသည္ကိုပင္ အႏၱရာယ္ဟု သတိ မေပးျဖစ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၇။ ေမ့တာ ေလ်ာ့တာ ပိုျဖစ္လာမည္။

အလြန္အကံြ် စိတ္ဖိစီးလာသည့္အခါ လူက ေလာေလာေလာ ေလာျဖစ္ေနျပီး တစ္ျခားဟာေတြ ေမ့ေနေလ်ာ့ေနလိမ့္မည္။ အလုပ္ေတြ ဖိစီးျပီး အာရံုေတြမ်ားေနလွ်င္ ေမ့တတ္တာ ထံုးစံပင္။ ၾကြက္မ်ားနွင့္ ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ စိတ္ဖိစီးလြန္းပါက ဦးေနွာက္အတြင္း စိတ္ဖိစီး ဟိုမုန္းမ်ားသည္ ဦးေနွာက္ကို ပံုစံေျပာင္းသြားေစကာ ခံစားခ်က္ ေနာက္လိုက္ျပီး တံု႔ျပန္ေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္သည္။

ထိုအခါ လူသည္ အခ်က္အလက္သိမႈ အားနည္းသြားကာ မွတ္သားထားသည္မ်ား ေမ့ေလ်ာ့လာေတာ့သည္။ စိတ္ဖိစီးမႈက်သြားျပီး လူက ေအးေအးေဆးေဆး ရိွလာပါမွ ေမ့ေနတာေတြ ျပန္မွတ္မိ လာေတာ့သည္။

Messenger Journal

#သုတဇုန္
http://www.thutazone.blogspot.com/2015/09/blog-post_54.html

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...