စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေသြးတုိးႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္တက္သည့္ ေရာဂါေသြးတုိးေရာဂါ ဆုိသည္မွာ အေပၚေသြး ဖိအား ၁၄ဝ ႏွင့္ အထက္၊ ေအာက္ေသြး ဖိအား ၉ဝ ႏွင့္ အထက္ ရွိေသာ ေသြးဖိအား အေျခအေနကို ေခၚသည္။

ေသြးတိုးေရာဂါသည္ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္ စသည့္ ေရာဂါတို႔ ႏွင့္လည္း ဆက္ႏႊယ္ ေနသည္။ ႏွလံုးေသြးတိုး၏ အျမင့္ဆံုး ေသြးေပါင္ခ်ိန္မွာ ေအာက္ေသြး ဖိအား ၉ဝ ေက်ာ္ ပါက ႏွလံုး ၾကြက္သား ညႇစ္ရမႈ ပိုမို ျဖစ္လာေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ တက္တုိင္း ေသြးတုိး မဟုတ္ပါ။ ေသြးတုိး ေရာဂါသည္ ေသြးခုန္ႏႈန္း ပံုမွန္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္ျခင္း၊ မူမမွန္ျခင္း၊ ေႏွးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစ ႏုိင္သည္။ စိတ္ခ်မ္းသာ ေနလွ်င္ ေသြးတိုးမရွိဟု မဆုိႏုိင္ဘဲ သံုးရက္ဆက္တုိက္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တုိင္း၍ သတ္မွတ္ ပမာဏထက္ ျမင့္ေနလွ်င္ ႏွလံုး ေသြးတုိးေရာဂါဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။

အခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေသြးတက္ၿပီး ကိုယ္ခႏၶာ ေဖာေရာင္၍ ဆီးထဲတြင္ ပ႐ိုတိန္းေခၚ အသားဓာတ္မ်ား ပါလာသည္။ ယင္းကို ကုိယ္ဝန္ဆိပ္ တက္ျခင္းဟု ေခၚသည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလ ငါးလ ေနာက္ပိုင္း အျဖစ္မ်ားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ ငါးလ မတုိင္မီ ေသြးတုိးေရာဂါ ရွိလွ်င္ စနစ္တက် ကုသသင့္ၿပီး ကေလး ေမြးဖြားၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ဝန္ဆိပ္ တက္ျခင္းသည္ အလိုအေလ်ာက္ ေပ်ာက္ တတ္သည္။ ယင္း ကိုယ္ဝန္သည္ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးကို မထိခုိက္ပါ။ ေသြးတုိး ေရာဂါသည္ အသက္ ၄ဝ ေနာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၆၅ ႏွစ္ အၾကား အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။

ေသြးတိုးေရာဂါသည္ မ်ဳိး႐ုိးေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မိဘႏွစ္ပါးက ေသြးတုိး ေလျဖတ္ၿပီး ေသဆံုးလွ်င္ သားသမီးမွာ ေသြးတုိးေရာဂါႏွင့္ ေသဆံုးရန္ မ်ားသည္။ အႁမႊာ ကေလးမ်ားသည္ တစ္ဦးတြင္ ေသြးတိုးရွိလွ်င္ က်န္ အႁမႊာတြင္လည္း ရွိတတ္သည္။ လူတို႔ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္ အမွ် ေသြးဖိအား ျမင့္တက္ရာတြင္ အတက္ႏႈန္းသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူႏုိင္ပါ။ ဝလြန္းသူမ်ား ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ နည္းသူမ်ား၊ မိဘႏွစ္ပါး ေသြးတုိး ရွိသူမ်ားမွာ ေသြးဖိအား ျမင့္တက္ တတ္သည္။ အငန္၊ အခ်ဳိမႈန္႔ အစားမ်ားလွ်င္ ေသြးေလးၿပီး ေသြးတက္သည္။

ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ အနက္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ ေက်ာက္တည္ေရာဂါ၊ ဆီးခ်ဳိေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ အားနည္းေရာဂါမွ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီး ေရာဂါ၊ ကေလးသူငယ္ မ်ားေက်ာက္ကပ္ေရာင္ ေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ ထိခုိက္ျခင္း ေရာဂါတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ကပ္မွ စြန္႔ထုတ္ေသာ အငန္ဓာတ္ထက္ ပိုၿပီး စားသံုးမိလွ်င္ ေသြးထဲ အငန္ဓာတ္ ေအာင္းေနၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာ ေဖာေရာင္ျခင္း၊ ႏွလံုး အားနည္းျခင္း၊ ဆီးနည္းျခင္း ျဖစ္လာသည္။

ေသြးတုိးသည္ ဦးေႏွာက္ထဲမွ ေသြးေၾကာငယ္မ်ား ထိခုိက္သျဖင့္ ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ ဇက္ေၾကာတက္၊ ေခါင္းကိုက္၊ ေခါင္းမူးမွ အစ သြက္ခ်ာပါဒ လုိက္ၿပီး ဦးေႏွာက္ထဲ ေသြးလည္ပတ္မႈ ခ်ဳိ႕ယြင္းကာ သြက္ခ်ာပါဒ ျဖစ္ေစသည္။ ေသြးတုိးလွ်င္ မ်က္စိ ထိခုိက္ၿပီး သက္ႀကီး မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ တိမ္စြဲ ေရာဂါႏွင့္ ကုိယ္တစ္ျခမ္း ေသျခင္း၊ စကား မပီျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ ပ်က္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစသည္။ ။


https://www.facebook.com/mwdmedia/photos/a.280237205426758.63709.24619

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...