စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ခင္ပြန္းရဲ႕ ေမတၱာကို ထာ၀ရ ရရွိပိုင္ဆိုင္ေစဖို႕ နည္းလမ္း (၇) သြယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...