စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ခ်စ္သူစုံတြဲဆက္ဆံေရး သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္သည္ ဘဝကို ဖ်က္ဆီးတတ္တဲ့ အရာမ်ား


မိမိခ်စ္သူစုံတြဲ ဆက္ဆံေရး သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝကို ပ်က္စီးမသြားပဲ ၾကာရွည္လက္တြဲသြားႏိုင္အာင္ ထိန္းသိမ္းလုိပါ အေၾကာင္းအရာ မ်ားစြာရိွပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ခ်စ္သူဘဝတုိင္းအတြက္ ယုံၾကည္မႈက အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္လက္တြဲေဖာ္ကုိ အရာရာမွာ ယုံၾကည္ႏုိင္ဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေယာက္အတူ ယုံၾကည္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ အေႏွာင့္အယွက္ကင္းမႈနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အညီအမွ် ထားရိွႏုိင္သည္နဲ႔အမွ် စိုးရိမ္စရာ မရိွေတာ့ပါဘူး။ ယုံၾကည္မႈ မရိွဘူးဆိုရင္ အမ်က္ေဒါသနဲ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈေတြ ဝင္ေရာက္ေနရာယူကာ ခ်စ္သူစုံတြဲ ဆက္ဆံေရးကို လ်င္ျမန္စြာ ပ်က္ျပားေစပါလိမ့္မယ္။

သတိထားသင့္တဲ့အခ်က္ တစ္ခ်က္က ယုံၾကည္မႈဆိုတာ လုပ္ယူမွ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အမိန္္႔ေပးရယူတဲ့ အရာမ်ဳိးမဟုတ္ပါဘူး။ သင္လက္တြဲေဖာ္အတြက္ ယုံၾကည္အားထားေလာက္တဲ့ အရာေတြကို ေဆာင္ရြက္ပါ။

ဆက္သြယ္မႈေပါင္းကူတံတား

ဆက္သြယ္မႈဆုိတာက ဒီေနရာမွာ ဖုန္းဆက္တာ သုိ႔မဟုတ္ မတ္ေစ့(ခ်္) ပို႔တာကို ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ သင့္လက္တြဲေဖာ္နဲ႔ ဘယ္လုိ ဆက္ႏြယ္နားလည္မႈရိွေနလဲ ဆိုတာျဖစ္တယ္။ ဒါ… အရမ္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာလုိ႔လဲဆိုေတာ့ ဆက္ဆံေရးမွာ နားလည္မႈက အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။

ကုိယ္ဟန္အမူအရာ၊ ရိုမန္တစ္ဆန္ဆန္ စိတ္ဝင္တစားထားရိွမႈနဲ႔ ဖုိမ သေဘာတရားဆုိင္ရာ စိတ္ဆႏၵစ သည္တုိ႔မွာ ဆက္ဆံမႈ ေျပျပစ္ေနရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္မွာ ဘယ္ခ်ိန္ အေသြးသား ေတာင့္တမ ႈဆႏၵရိွလဲ သင့္ဇနီးသိဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သူမက သင့္ဇနီးျဖစ္ျပီး လိင္္ကြ်န္တစ္ေယာက္ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒီလုိ ကိစၥေတြမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရိွဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။
.

TrendMyanmar

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...