စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...TV အလြန္အကၽြံ ၾကည့္ျခင္းက ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ကို ထိခုိက္ေစႏိုင္

                 
ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ TVေရွ႕တြင္ အလြန္အကၽြံ အခ်ိန္ကုန္ေနပါက ၎တို႔၏ ဦးေႏွာက္ တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ထိခုိက္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ယံုၾကည္ထားသည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို TV အလြန္အကၽြံ ၾကည့္ရႈခြင့္ ေပးျခင္းသည္ ၎တုိ႔၏ ဦးေႏွာက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အပိုင္းတြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ လမ္းစမ်ိဳးဟု သုေတသီမ်ားက သတိေပး ေျပာၾကားလုိက္သည္။ ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ TVေရွ႕တြင္ အလြန္အကၽြံ အခ်ိန္ကုန္ေနပါက ၎တို႔၏ ဦးေႏွာက္ တည္ေဆာက္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ယံုၾကည္ထားသည္။ သုေတသန ေလ့လာမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုက ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ TVအလြန္အကၽြံ ၾကည့္ရႈျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္၏ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လြဲေခ်ာ္ မွားယြင္းမႈမ်ား သက္ေရာက္လာတတ္သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိေစခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းသုေတသန လုပ္ငန္းတြင္ အသက္(၅)ႏွစ္မွ (၁၈)ႏွစ္ၾကား ကေလးငယ္ (၂၇၆)ဦးကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း TVလံုးဝ မၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ (၄)နာရီထိ ဆက္တိုက္ ၾကည့္ရႈသူမ်ားဟူ၍ အုပ္စုမ်ား ခြဲျခားခဲ့သည္။ တတိယေျမာက္ အုပ္စုတြင္မူ သင့္တင့္သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားဟု သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ တစ္ေန႔လွ်င္ (၂)နာရီဝန္းက်င္ TVၾကည့္ေသာ ကေလးမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ ကေလးမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ကို MRI Scanဖတ္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ TVအလြန္အကၽြံ ၾကည့္ေလ့ရွိသည့္ ကေလးမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္တြင္ Grey Matter ထြက္ရွိမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဦးေႏွာက္၏ Frontopolar Cortex ဧရိယာ တစ္ဝိုက္တြင္ ယင္းဓာတ္ပစၥည္း အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ဆိုသည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ႏႈတ္မႈ စြမ္းရည္ က်ဆင္းျခင္းကဲ့သို႔ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေၾကာင္း ဆန္ဒိုင္ၿမိဳ႕ တိုဟိုကူ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ရွင္းျပခဲ့သည္။

Grey Matter ပမာဏသည္ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ယူဆရၿပီး ကေလးဘဝတြင္ ဦးေႏွာက္စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္တက္ေစရန္အတြက္ ယင္းဓာတ္ပစၥည္းမ်ား နည္းႏုိင္သမွ် နည္းပါးျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ ယခုေတြ႕ရွိမႈကို Cerebral Cortex ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး သုေတသီမ်ားက ကေလးမ်ား အေနျဖင့္ TVေရွ႕ အခ်ိန္ကုန္ေနျခင္းထက္ စာဖတ္ျခင္း၊ အားကစားလုိက္စားျခင္း၊ မိသားစုႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းျခင္းမ်ားအတြက္ ပိုမို၍ အခ်ိန္ေပး သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

Planet Myanmar Network

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.120616274

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...