စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေလးတစ္ခုကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ဖိုလူေတြမွာ မိမိကုိယ္ပိုင္အခ်ိန္ဆိုတာကို အရမ္း လိုအပ္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ ကေလးဘဝတုန္းက အပူအပင္ကင္းမဲ့စြာနဲ႕ မိဘရဲ႕ အရိပ္ေအာက္မွာ ေနထိုင္ခဲ့ရခ်ိန္မွာ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ဆိုတာ အေပါမ်ားဆံုးအရာတစ္ခုေပါ့။ အရြယ္ေရာက္ၾကီးျပင္းလာလို႕ မိသားစုတာဝန္ေတြ၊ မိမိရဲ႕တိုးတက္ေရးအတြက္ ေလ့လာဆည္းပူးရမႈေတြ၊ အလုပ္တာဝန္ေတြအစရိွတဲ့တာဝန္ဝတၱရားေတြကုိထမ္းေဆာင္လာရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ကုိယ္ပိုင္အခ်ိန္ဆိုတာ အရမ္းကိုရွားပါးလာတယ္လို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ေန႕စဥ္လႈပ္ရွားမႈဘဝေလးထဲမွာ တန္ဖိုးၾကီးတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေလးတစ္ခုကိုဘယ္လို ရယူဖမ္းဆုပ္ၾကမလဲ။

အခ်ိန္ဇယားဆြဲျပီးလုပ္ေဆာင္ပါ

မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အစီအစဥ္တက် အခ်ိန္ဇယားနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေလးတစ္ခု ကိုဆြဲထုတ္ရာမွာ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္ကုိသြားရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္မွာျဖင့္ လုပ္ငန္းေတြကို အျပီးသတ္ျပီး မိသားစုအတြက္၊ မိမိအတြက္ ဘယ္လို အျပည့္အဝအသံုးျပဳမယ္ဆိုတာ ပါဝင္ရပါမယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာအလုပ္ေတြပိေနတဲ့ မိဘေတြအေနနဲ႕ မိမိအတြက္သာမက မိမိရဲ႕ကေလးငယ္တို႕ကိုပါ အခ်ိန္မေပးႏိုင္တဲ့အခါ ကေလးတို႕ဘဝ မိဘေတြနဲ႕အတူ သြားလာအပန္းေျဖျခင္းတို႕ ဆံုးရံႈးရကုန္ကာ စိတ္အားငယ္ဝမ္းနည္းမႈေတြကိုခံစားၾကရပါတယ္။ဒါဟာ မိမိမွာ မလံုေလာက္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုက မိသားစုအေပၚ သက္ေရာက္သြားႏိုင္မႈတစ္ခုဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးနဲ႕ခင္ပြန္းၾကား ၊ မိဘ နဲ႕သားသမီးၾကား ၊ လိုအပ္တဲ့ လူမႈေရးသိတတ္မႈအစရိွတဲ့ က႑ေတြမွာပါ လစ္ဟာမႈျဖစ္လာတဲ့အခါ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈအားနည္းလာကာ မေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘဝတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ရသလိုျဖစ္သြားေစပါတယ္။

အခ်ိန္ကိုပါးနပ္စြာ ရယူပါ

ဘယ္အရာကိစၥမဆို အခ်ိန္ကုန္သြားတယ္၊ အခ်ိန္ေတြကုန္ျပီး ပင္ပန္းသြားတယ္၊ အက်ဳိးမရိွလိုက္ဘူးဆိုတဲ့ စကားေတြဟာ စိတ္အလိုလိုက္ျပီး ျပဳလုပ္မိတဲ့အခါ ၊ သူတစ္ပါးကို အားနာလိုက္ေလ်ာမိတဲ့အခါျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ဳိးဆက္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ေတာ့ မိမိမွာပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အခ်ိန္ေတြဟာ မိမိအတြက္ အရမ္းကုိတန္ဖိုးၾကီးေၾကာင္းနားလည္လက္ခံထားမိရင္ ဒီတန္ဖိုးၾကီးတဲ့အရာကို လူတိုင္းကို အလြယ္တကူေပးႏိုင္ဖုိ႕ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။ ဘယ္သူမဆို မိမိရဲ႕တန္ဖိုးၾကီး ပစၥည္းတစ္ခုကို အားနာလို႕ေပးလိုက္တာမ်ားရိွႏိုင္မလား။ ဒီလိုပါဘဲ က်မတို႕ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အခ်ိန္ေတြဟာ က်မတို႕လက္ထဲမွာရိွေနတဲ့တန္ဖိုးၾကီးရတနာတစ္ခုပါဘဲ။ ဒီရတနာကို အလဟႆကုန္ဆံုးမႈက သင့္ရဲ႕ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ျပဳန္းတီးေစတာမဟုတ္ပါလား။ စည္းစိမ္ဥစၥာဆိုတာ ေရႊ ၊ေငြ ၊အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္ေတြကုိမွဆိုလိုတာမဟုတ္ပါ။ လူ႕အရင္းအျမစ္၊တန္ဖိုးၾကီးတဲ့မိသားစုဟာလည္း တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့စည္းစိမ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိစၥ တစ္ခု ကို လိုအပ္မႈလား ၊ မရိွမျဖစ္လား ခြဲျခားစိတ္ျဖာျပီး မွ အခ်ိန္ကိုေပးျခင္းဟာ အခ်ိန္ကုိ ပါးနပ္စြာ အသံုးျပဳျခင္းတစ္မ်ဳိးဘဲျဖစ္ပါတယ္။

စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ပါ

လူေတြမွာ စိတ္အလိုလုိက္ျခင္းဟာလည္း အခ်ိန္ကိုျပဳန္းတီးေစတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မလုပ္သင့္တဲ့အရာေတြကုိ စိတ္အလိုလိုက္ကာ လုပ္မိျပီး အခ်ိန္ကုန္လူပန္းျဖစ္ရကာ အခ်ိန္သာမက လူ႕ခြန္အားပါ ဆံုးရံႈးၾကရပါတယ္။ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းဘဲ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးသြားမႈေတြ မ်ားျပားလာတဲ့အခါ ေရရွည္မွာ နာတာရွည္ေရာဂါလို အခ်ိန္ကာလက ျပန္လည္ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္အကန္႕အသတ္တစ္ခုအတြင္းမွာ စိတ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ျပီး အလုပ္ေတြကို ျပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပညာရပ္ေတြကိုေလ့လာဆည္းပူးျခင္း၊အျခားအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ဟာ စိတ္ကိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳမႈျဖစ္ပါတယ္။စိတ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ျပီး လုပ္သင့္တာကို သတ္မွတ္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုမွာ ျပီးစီးသြားေအာင္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ျခင္းဟာ မိမိအတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ့ကုိယ္ပို္င္အခ်ိန္ေတြ ထြက္လာႏိုင္တဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

အားနာျပီး သူတစ္ပါးကို မိမိအခ်ိန္မေပးပါနဲ႕

တစ္ခါတစ္ရံမွာ အားနာျပီး သူတစ္ပါးအား မိမိအခ်ိန္ေတြေပးမိလိုက္ျခင္းဟာလည္း မလိုအပ္ဘဲ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြကိုလက္လြတ္ရေစတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စဥ္းစားလိုက္ပါ။ ေနရာတစ္ခုမွာ မိမိဟာ ဘယ္အခ်ိန္အတိုင္းအတာထိ ေပးသင့္သလဲဆိုတာ ေကာင္းစြာဆံုးျဖတ္တတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႕ ေပးသင့္တဲ့အခ်ိန္တစ္ခုေလာက္ေပးျပီးတဲ့ေနာက္မွာ အားနာမႈတစ္ခုနဲ႕ အခ်ိန္ကုိထပ္မံေပးစရာမလိုဘဲ မိမိအတြက္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တစ္ခုကို မပြန္းပဲ႕ႏိုင္ေအာင္ထိန္းသိမ္းတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ အားနာရင္းေပးလိုက္တဲ့အခ်ိန္ေတြဟာ မိမိရဲ႕အခ်ိန္ေတြသာျဖစ္တာေၾကာင့္ သတိထားစရာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ လူမႈဘဝမွာ လူေတြဟာ စိတ္အလိုလိုက္မႈေတြ ၊ အားနာရက္ေရာမႈေတြ၊ အစီအစဥ္မက်တဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြနဲ႕ မကုန္သင့္ဘဲကုန္သြားရတဲ့အခ်ိန္ေတြမ်ားစြာ ရိွတာေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ဆိုတာကို မဖမ္းဆုပ္မိႏိုင္ၾကဘဲ ပင္ပန္းမႈေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ၾကရျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ဒီလိုလိုအပ္မႈေတြကုိ စနစ္တက် ျပန္လည္စိစစ္ျပဳျပင္သြားျခင္းျဖင့္ မိမိအတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ့ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္တစ္ခုထြက္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Yangon Life

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.12061627

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...