စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သင့္မ်က္ႏွာမွ ထင္ဟပ္ေနတဲ့ သင့္ရဲ႕ ဝိေသသစရိုက္ လကၡဏာမ်ား


မ်က္ႏွာဆိုတာ လူ႔အတြင္းစိတ္ကုိ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏုိင္တဲ့ ေၾကးမုံျပင္လုိ႔ ေရွးတရုတ္ေတြ ယုံၾကည္ၾကသလုိ အေနာက္တုိင္းမွာလည္း အလယ္ေခတ္ အလွမယ္ေတြကို ၾကင္နာတတ္သူေတြလုိ႔ ယုံၾကည္လက္ခံထားပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ရုပ္ဆုိးမႈကို မလုိမုန္းထားစိတ္ရိွတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူထားပါတယ္။

ဒီလုိအခ်က္အလက္ေတြကို ခုေခတ္မွာ ေခတ္ေနာက္က်တယ္လုိ႔ မွတ္ယူထားေပမယ့္ လူ႔မ်က္ႏွာပုံသ႑ာန္နဲ႔ ပင္ကိုလကၡဏာႏွစ္ခုၾကား ဆက္ႏြယ္မႈရိွေၾကာင္း ဆက္လက္ယုံၾကည္ေနသူမ်ားစြာရိွပါတယ္။

မ်က္ႏွာဝုိင္းဝုိင္း

မ်က္ႏွာဝုိင္းဝုိင္းရိွသူေတြဟာ စိတ္ထိခုိက္လြယ္ေသာ၊ ဆတ္ဆတ္ထိမခံေသာသူနဲ႔ ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔ တျခားသူမ်ားရဲ႕ အာရုံစုိက္မႈ ခံရေသာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြဆိုရင္ ဖုိမစိတ္ျပင္းျပျပီး ခုိင္ျမဲရွည္ၾကာတဲ့ ခ်စ္သူစုံတြဲဘဝကို ပုိင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။

စတုရန္းပုံသ႑ာန္မ်က္ႏွာ

စတုရန္းပုံသ႑ာန္မ်က္ႏွာရိွသူအမ်ားစုမွာ စိတ္အားထက္သန္မႈရိွတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း ဒီလူေတြ ရန္လိုတဲ့စိတ္၊ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးမ်ားျပီး စိုးမုိးျခယ္လွယ္လုိသူေတြ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းရင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စိစစ္ခြဲျခားစိတ္ျဖာတတ္ေသာဥာဏ္ရိွျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခုိင္မာၾကပါတယ္

မ်က္ႏွာရွည္ရွည္

မ်က္ႏွာရွည္ရွည္ရိွသူေတြဟာ လက္ေတြ႔အရမ္းဆန္ျပီး အလုပ္လုပ္ရတာမွာ အခက္အခဲဆိုတာ မေတြ႔မတတ္သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ျပည့္ျဖဳိးျပီး က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ ဖ်တ္လတ္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ခ်စ္သူစုံတြဲ ဆက္ဆံေရးေတြမွာ ျပသနာေတြရိွၾကတယ္။

ၾတိဂံပုံသ႑ာန္မ်က္ႏွာ

ဒီလုိမ်က္ႏွာမ်ဳိးနဲ႔ ပုဂၢဳိလ္ေတြက ပိန္ေပမယ့္ စဲြမက္စရာေကာင္းတဲ့ခႏၶာကိုယ္ပုိင္ဆုိင္ထားသလုိ အသိဥာဏ္လည္းထက္ ျမက္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိမ်က္ႏွာမ်ဳိးနဲ႔သူေတြဟာ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းနဲ႔ အသိရိွရုံတင္မက ျမဴးၾကြတဲ့ စရုိက္လကၡဏာလည္း ပုိင္ဆုိင္ထားၾကပါတယ္။

TrendMyanmar

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...