စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အလုပ္က ကိုယ့္ ကိုယ္သတ္ေနသလား


““အလုပ္ေတြပိၿပီး ေသေတာ့မယ္ဟ”” ဟု ရယ္စရာ ေျပာဖူးပါသလား။ စာဖတ္သူ တစ္ေယာက္တည္း မဟုတ္ပါ။

ကမၻာတစ္၀န္း ၀န္ထမ္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ထိုအတိုင္း ေျပာေနၾကပါသည္။ အလုပ္ ဖိစီးမႈေၾကာင့္ ပင္ပန္း၊ စိတ္က်ကာ က်န္းမာေအာင္ မေနျဖစ္၊ မစားျဖစ္၊ ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ေသမင္းနဲ႔ ျမန္ျမန္ နီးလာသည္ဟု ခံစားေနရသူ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။

အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ အခ်ိန္ မမွ်တဘဲ အလုပ္ခ်ည္းသာ ဖိလုပ္ ေနရသည့္ အတြက္ က်န္းမာေအာင္ စနစ္တက် စားသံုးရသည့္ဆီ မေရာက္၊ က်န္းမာေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္းေလး လုပ္ဖို႔ေတာင္မွ အခ်ိန္မရ၊ အားသည့္အခ်ိန္ စိတ္အပန္းေျပေအာင္ အရက္နဲဲ႔ ေဆးလိပ္သာ ဖိေသာက္ ျဖစ္သည့္ဆီ ေရာက္ရသည္ဟု ညည္းညဴ ေနသူလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။

သေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားကို ၿဗိတိန္ ႏွလံုးက်န္းမာေရး အသင္းႀကီးက ေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေရး အတြက္ တစ္ေန႔ကို (၁၀) မိနစ္ေလာက္ အနည္းဆံုး က်န္းမာေရး လိုက္စားႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီး ေပးသင့္ေၾကာင္း အသင္းႀကီးက တိုက္တြန္းထားသည္။

အလုပ္က ဘ၀အရည္အေသြး အေပၚ အႏုတ္သေဘာ သက္ေရာက္ ေနသည္ဟု သေဘာထား ေဖာ္ျပသူက စစ္တမ္း ၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ၏ (၄၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ အလုပ္ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီး ေနရသည္ဟု သေဘာထား ေဖာ္ျပသူကလည္း (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္။

အလုပ္ေၾကာင့္ ၀ိတ္တက္ကာ ၀လာရသည္ဟု ဆိုသူက (၃၃) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ အလုပ္ မအားသျဖင့္ က်န္းမာေအာင္ မစားျဖစ္ဟု ဆိုသူကလည္း (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္။

အလုပ္ခ်ိန္ ၾကာျမင့္စြာ လုပ္ရသျဖင့္ နားခ်ိန္နည္းကာ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္းပင္ ပံုမွန္ မလုပ္ ျဖစ္ေတာ့ပါဟု သေဘာထား ေဖာ္ျပသူကလည္း (၄၃) ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ရွိသည္။ အလုပ္ ဖိစီးမႈမ်ားကို ထြက္ေပါက္ ရွာရင္းျဖင့္ အရက္ ပိုေသာက္ ျဖစ္သည့္ဆီ ေရာက္သြားသည္ဟု ဆိုသူကလည္း (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။ ေဆးလိပ္ေတြ ပိုေသာက္ ျဖစ္ေနတာ အလုပ္ေၾကာင့္ဟု ဆိုသူကလည္း (၁၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

အလုပ္ခြင္ ၀န္ထမ္း (၆၀) ရာခိုင္ႏႈန္း ထိသည္ အခ်ိန္ ပိုေၾကးမရဘဲ အခ်ိန္ပို ဆင္းေနရေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပသည္။ (၂၀) ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ တစ္ပတ္ကို အခ်ိန္ပို ငါးရီအထက္ ဆင္းေနရသည္။

အလုပ္ ဖိအားေၾကာင့္ ေရွ႕ေလွ်ာက္တြင္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္လာမွာ စိုးရိမ္ေနသူလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ (၂၉) ရာခိုင္ႏႈန္းက အလုပ္မ်ားၿပီး နားခ်ိန္နည္းပါးလာမႈ ေၾကာင့္ ေသြးတိုးျဖစ္လာမွာ စိုးရိမ္မိ သည္ဟု ဆိုသည္။ (၂၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ကလည္း ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားလာမွာ စိုးရိမ္မိသည္ဟု ဆိုထားသည္။

““အလုပ္ခြင္နဲ႔ က်န္းမာေရးကို တြဲဖက္ၿပီး စနစ္က်ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ရင္ လူသားေတြ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ လာႏုိင္တယ္ ဆိုတာ အခု စစ္တမ္းက ေကာင္းေကာင္း ျပေနပါတယ္”” ဟု ၿဗိတိန္ ႏွလံုးက်န္းမာေရး အသင္းႀကီးမွ လီဆာယန္းက ေျပာသည္။

““လူသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ အလုပ္ေတြ ဖိစီးတာကို ထြက္ေပါက္ရွာရင္းနဲ႔ ေဆးလိပ္ေတြ ပိုေသာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ အခ်ိန္မရလို႔ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ၀ိတ္တက္ လာေနတယ္။ အလုပ္ခြင္ အေျခအေနက က်န္းမာေရး အေပၚ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္လာတယ္”” ဟု၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

““၀န္ထမ္းေတြ ခုလို က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္ ေစမယ္႔ ေနထိုင္မႈ ပံုစံေတြဘက္ ေရာက္လာတာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး အတြက္သာ ဆိုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ စီးပြား လည္ပတ္မႈ ယႏၲရားကိုပါ ထိခိုက္ ေစႏုိင္ပါတယ္”” ဟု လီဆာယန္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကား သည္။

ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ရက္ကို (၁၀) မိနစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေသာ ဘ၀ေနမႈပံုစံ ျဖစ္ေအာင္ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ အလုပ္ အေျခအေနမ်ားကို မည္သို႔ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပး သင့္သည္ကို အေျဖရွာျခင္း၊ ညႇိႏိႈင္းျခင္းမ်ား လုပ္သင့္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ ႏွလံုး က်န္းမာေရး အသင္းႀကီး၏ စစ္တမ္းက နိႈးေဆာ္သည္။

အထိုင္မ်ားေသာ ႐ံုးအလုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ ရသူမ်ားသည္ အလႈပ္အရွား နည္းကာ အ၀လြန္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္မ်ားျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားၾကေၾကာင္းလည္း စစ္တမ္းက ဆိုသည္။ ၿဗိတိန္တြင္ ႏွလံုးေရာဂါသည္ လူေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးေသာ ေရာဂါျဖစ္သည္။

ႏွလံုးေရာဂါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းျခင္းသည္ ၿဗိတိန္ စီးပြားေရးကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေပါင္ေငြ သန္းရွစ္ေထာင္ ေလာက္ထိ နစ္နာေစလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္ကား ၀န္ထမ္းမ်ား က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား ခြင့္ယူႏႈန္းနည္းကာ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္စြမ္းလည္း ျမင့္မားသျဖင့္ ပံုမွန္ထက္ (၁၅) ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး ထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္တက္ကာ ေငြေၾကး အက်ဳိးအျမတ္လည္း ပိုမ်ားလာၾကေၾကာင္း စစ္တမ္းက ေထာက္ျပသည္။

Messenger

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.1206162

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...