စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အိုဘားမား ဘဏ္စုေငြစာရင္းတြင္ ေဒၚလာတေထာင္သာ ရွိအေမရိကန္သမၼတ ဘားရက္အိုဘားမားရဲ့ ႏွစ္စဥ္ ကိုယ္ပိုင္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘဏ္စုေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၀၀၁ သာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေဝဖန္သူမ်ားက သမၼတႏွင့္ သမၼတကေတာ္တို႕သည္ သမီး ၂ ေယာက္၏ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂ သိန္းႏွင့္ ၄ သိန္းၾကား သုံးေနၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းေနၾကသည္။

 စာရင္းရွင္းတမ္းအရ အိုဘားမားတြင္ ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၇ သန္းနီးပါး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၃ သန္းသာ ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုး ၄၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ခုန္တက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ၏ လစာမွာ ေဒၚလာ ၄ သိန္းျဖစ္ျပီး အေထြေထြသုံး ၅ ေသာင္း၊ ခရီးသြားစရိတ္ ၁ သိန္း၊ အေပ်ာ္အပါး ၁၉၀၀၀ ေပးသုံးသည္။

irrawaddy

https://www.facebook.com/searchmyanmar/posts/893108550732083 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...