စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ႏွာေခါင္းကင္ဆာေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစႏိုင္ေသာ ျခင္ေဆးေခြျခင္ေဆးေခြ အသံုးျပဳျခင္းသည္ ႏွာ ေခါင္းကင္ဆာ၊ အဆုတ္ကင္ဆာႏွင့္ အ သက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာမ်ားကို ျဖစ္ ပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳ ဆန္းစစ္ မႈတစ္ရပ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျခင္ေဆးေခြ အတြင္းတြင္ ဓာတုေဗဒ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ထဲတြင္ အျပင္းထန္ဆံုးဟု သတ္မွတ္ထား ေသာ ွ.၂ ပိုးသတ္ေဆး၊ လႊစာမႈန္႔၊ ဆိုးေဆး၊ ဓာတုအေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ ဗိုင္ဒါေကာ္မ်ား ပါ ဝင္ေန၍ပင္ ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔အျပင္ အျပင္း ထန္ဆံုး အဆိပ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ဘန္ဇိုင္း ကာစီႏိုဂ်င္(Benzene)ပါ ထပ္မံပါဝင္ေန ၿပီး ၄င္းဓာတုပစၥည္းသည္ အာ႐ုံေၾကာမွအ စျပဳ၍ ႐ိုးတြင္းျခင္ဆီအထိ အဆိပ္ျဖစ္ေစ ႏိုင္စြမ္း ရွိေနသည္။

ျခင္ေဆးေခြတစ္ေခြ၏ ဓာတုအဆိပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ စြမ္းအားသည္ စီးကရက္ အလိပ္ စုစုေပါင္း ၁၃၇ လိပ္မွ ထြက္ရွိလာ ေသာ ဓာတုအဆိပ္မႈန္႔ အေရအတြက္ႏွင့္ ညီမွ်ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူအ ေမႊးတိုင္မ်ားသည္လည္း ျခင္ေဆးေခြနည္း တူ အႏၲရာယ္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သံုးစြဲျခင္း မျပဳအပ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား က အသိေပး ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

Ref: CNN

https://www.facebook.com/364484143692148/photos/a.364489287024967.1073741828.3

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...