စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦး ေပတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေတာင္သံုးလံုးသို႔ တက္ေရာက္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့
 ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံု အသင္းမွ အသင္းသားတစ္ဦး သည္ အျမင့္ေပ တစ္ေသာင္း ေက်ာ္ရွိသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေရခဲေတာင္သံုးလံုးသို႔ ဆက္တိုက္တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း  သတင္းရရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံဓာတ္ပံုအသင္း  အသင္းသား ကိုေက်ာ္သာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဖုန္ကန္ရာဇီေရ ခဲေတာင္၊ ဖုန္ရင္ရာဇီေရခဲေတာင္ ႏွင့္ ဖန္ဂရန္ရာဇီေရခဲေတာင္သံုး လံုးသို႔ တစ္ဆက္တည္း တက္ ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရခဲေတာင္မ်ား ၏သဘာဝကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။
ကိုေက်ာ္သာသည္ ေတာင္ တက္သမားမဟုတ္ဘဲ ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ကူးသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေရခဲ ေတာင္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ေတာင္တက္ခရီး စတင္ခဲ့ သည္ဟုဆိုသည္။
‘‘တက္တုန္းက ဖန္ဂရန္ရာဇီ နဲ႔ ဖုန္ရင္ရာဇီေရခဲေတာင္ကို မွတ္ တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ တာ။ ဒါေပမဲ့ ရာသီဥတုဆိုးရြားလို႔ ဖုန္ကန္ရာဇီကို တက္ၿပီး က်န္ ေတာင္ႏွစ္ခုကို ဆက္တက္ခဲ့တာ’’ ဟု ကိုေက်ာ္သာက ေျပာသည္။

ေတာင္တက္ခရီးစဥ္တြင္ အ ျမင့္ေပ ၁၁,၉၀၀ ရွိသည့္ ဖုန္ကန္ ရာဇီေရခဲေတာင္ကို ဧၿပီ ၂၇ ရက္ ၊၁၃,၈၀၀ အျမင့္ေပရိွသည့္ ဖုန္ရင္ရာဇီေရခဲေတာင္ကို ေမလ ၄ ရက္၊အျမင့္ေပ ၁၄,၂၀၀ရွိသည့္ ဖန္ဂရန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္ထိပ္ကို  ေမလ ၁၀ ရက္တို႔တြင္လည္းေကာင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအလံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းအလံမ်ားကို ေတာင္ထိပ္၌စိုက္ထူခဲ့ေၾကာင္း   ၎ကေျပာသည္။
http://7daydaily.com/story/37411

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...