စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေခါင္းငံု႔၍ စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ႐ိုးထိခိုက္ႏိုင္


စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳရာတြင္ ဦးေခါင္းကိုငံု႔၍အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ေက်ာ႐ိုးထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးဌာန (NIH)မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လူ၏ဦးေခါင္းသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၂ ေပါင္္ခန္႔ အေလးခ်ိန္ရွိရာ ဦးေခါင္းအေလးခ်ိန္သည္ လည္ပင္းႏွင့္ေက်ာ႐ိုးတို႔၏ ေထာက္ပံ့မႈကိုလိုအပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လည္ပင္းႏွင့္ဦးေခါင္းတို႔သည္ အေရွ႕ ဘက္သို႔ တိမ္းေစာင္းေနၿပီး ကိုယ္ေနဟန္ထား မမွန္လွ်င္ ေက်ာ႐ိုး ကိုပို၍ဝန္ပိေစသည္ဟုNIH သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လည္ပင္းသည္အေရွ႕ဘက္သို႔ ၄၅ ဒီဂရီတိမ္းေစာင္းေနစဥ္ ဦး ေခါင္း၏အေလးခ်ိန္သည္ ၁၂ ေပါင္မွ ၄၉ ေပါင္အထိသို႔တိုးသြားသည္။ လည္ပင္းသည္ အေရွ႕ဘက္သို႔ ၆၀ ဒီဂရီတိမ္းေစာင္းလွ်င္ ဦးေခါင္း အေလးခ်ိန္သည္ ေပါင္ ၆၀ ျဖစ္သြားသည္။

စမတ္ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္၎တို႔၏ေက်ာ႐ိုးအေပၚအလြန္ဖိအားေပးျခင္းျဖင့္တျဖည္းျဖည္းေရွ႕သို႔ကိုင္းလာသည္ဟုသုေတသနပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။ ယင္းဖိအား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးဆက္မ်ားတျဖည္းျဖည္းစုလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာ႐ိုးဒဏ္ျဖစ္၍ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူရသည္အထိ
ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္မ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။

လူမ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ႏွစ္နာရီမွ ေလးနာရီအထိ ၎တို႔၏ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို ငံု႔ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာ႐ိုးအေပၚ ပ်မ္းမွ်ဖိအားသက္ေရာက္နာရီ ၇၀၀ မွ နာရီ ၁၄၀၀ ၾကား ရွိေစသည္ဟု သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘ဒီျပႆနာေတြကို ျဖစ္ေစတဲ့နည္းပညာေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ဆုိ တာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ စမတ္ဖုန္းၾကည့္တဲ့အခါမွာ နာရီနဲ႔ခ်ီၿပီး ကုန္းကုန္းႀကီးၾကည့္တာမ်ဳိးကို ေရွာင္ၿပီး ခါးမတ္မတ္၊ ေခါင္းမတ္မတ္ အေနအထားနဲ႔ၾကည့္သင့္တယ္’’ ဟု သုေတသနပညာရွင္ ကန္းနက္သ္ ဟန္းစ္ရက္ကေျပာသည္။

7Day Daily

https://www.facebook.com/searchmyanmar/photos/a.356889637687313.84429.12061

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...