စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...နတ္တို႔ စံေပ်ာ္ရာ ပုပၸားေတာင္ကလပ္ပုပၸားေတာင္သည္ မီးေတာင္ေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းရိွ ေက်ာက္ပန္းေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွပါတယ္။ ပုပၸားဆိုသည္မွာ ပန္း ဟု အဓိပၸာယ္ ရသည္။ ပုပၸား ေတာင္မၾကီး (၄၉၈၁ ေပ) ႏွင့္ ပုပၸား ေတာင္ကလပ္ (၂၄၁၇ ေပ) ဟူ၍ ႏွစ္ခုရိွသည္။ ပုပၸား ေတာင္ကလပ္မွာ ပုပၸား ေတာင္မၾကီး၏ အစိတ္အပိုင္း ေတာင္ကလပ္သာ ျဖစ္သည္။

 ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္းတို႔ႏွင့္ နယ္ေျမ တဆက္တည္း ရိွျပီး ေက်ာက္ေခတ္ကတည္းက လူသားတို႔ ေနထိုင္ရာ အရပ္ အျဖစ္ ယံုၾကည္ထားၾကသည္။ ထို ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာေစသည္မွာ ေက်ာက္ေခတ္ လက္နက္မ်ားကို ပုပၸား နယ္နိမိတ္ အႏွံ႔ တူးေဖာ္ ရရိွထား၍ျဖစ္သည္။

 အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္ မိုးဗီးယပ္စ္ (Movius) ကလည္း ပုပၸားနယ္တြင္ ေက်ာက္ေခတ္သစ္ လူမ်ား ရိွေနေၾကာင္း အခိုင္အမာ ဆိုထားသည္။
ခရစ္ မေပၚမီ ဘီစီ ၄၄၂ က ပုပၸားေတာင္ ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ ရာဇဝင္မ်ားက ဆိုထားသည္။ ဧရာဝတီ ျမစ္ရိုး အလယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ ေျမငလ်င္ ၾကီးစြာ လႈပ္ခတ္ရာမွ ပုပၸားေတာင္ ထြက္ေပၚလာသည္ဟု ဆိုသည္။ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက ပုပၸားေတာင္ဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁၅ သန္း ေလာက္က ေပၚထြန္းခဲ့သည္ဟု ဆိုထားျပီး ျမန္မာ ရာဇဝင္ က်မ္းမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္။ ေက်ာက္ေခတ္ဦး (သို႔) ေက်ာက္ေခတ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ စတင္ ထြန္းကားလာျပီး ထူးျခားေသာ ပုပၸားေတာင္ကို အားကိုး အားထားရာ အျဖစ္ ကိုးကြယ္သည္မွာ ထိုေခတ္ကာလအတြက္ေတာ့ မဆန္းေပ။

ေအဒီ ၉၀၄၊ ေသဥ္လည္ေၾကာင္ မင္းလက္ထက္တြင္ ပန္းပဲ ေမာင္တင့္တယ္ နတ္ေမာင္ႏွမ ေနသည္ဟု ယူဆထားသည့္ စကားပင္သည္ တေကာင္းမွ ေမ်ာလာသည္။ ဘုရင္မွ ထိုစကားပင္ကို နတ္ရုပ္မ်ား ထုေစျပီး ပုပၸားေတာင္တြင္ တင္ထားျပီး ျပည္သူတို႔အား ကိုးကြယ္ေစသည္။ ထိုမွစျပီး ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးတြင္ နတ္ကိုးကြယ္မႈ အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္။ ထို နတ္ရုပ္မ်ားအား မဟာဂီရိနတ္ ေမာင္ႏွမဟု ေခၚတြင္ေစသည္။

 မဟာဂီရိ ဆိုသည္မွာ ၾကီးျမတ္ေသာေတာင္ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ ပုပၸားေတာင္ရိွ နတ္မ်ားတြင္ ပုဂံေခတ္က ကြပ္ျမစ္ခံရျပီး နတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ဗ်ဝိ၊ ဗ်တၱ ႏွစ္ဦးတည္းသာ ဘာသာျခား၊ လူမ်ိဳးျခား နတ္အေနျဖင့္ ရိွသည္။

ယခင္က ပုပၸားေတာင္တြင္ နတ္မ်ားကို ပူေဇာ္ရန္ အတြက္ တိရိစၦာန္ အေျမာက္အမ်ားကို တရားဝင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေနာ္ရထာမင္း လက္ထက္မွသာ ဗုဒၶသာသနာ ထြန္းကားလာျပီး ယစ္ပူေဇာ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။ ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရားက လူသားတို႔ က်င့္ဝတ္ထဲတြင္ သူ႔ အသတ္ သတ္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း ေဟာၾကားထားသျဖင့္ ယစ္ပူေဇာ္ျခင္း သေဘာႏွင့္ မည္သို႔မွ ဆက္စပ္ မရဘဲရိွသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ပုပၸားတြင္ နတ္ကိုးကြယ္မႈမွာ ဆက္လက္ အားေကာင္းဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။
Stacy Chan (႐ိုးရာေလး)
  https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/posts/932877026755550
 
ပုပၸါးေတာင္ကလပ္

  

ပုပၸါးေတာင္မႀကီး
 
 https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/posts/932877026755550

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...