စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ရန္ကုန္ စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ ဒီဇင္ဘာလ ပထမပတ္ တြင္ ဖြင္႔လွစ္မည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...