စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...Apple ရဲ ႕ Siri ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ခြင့္ရခဲ့တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...