စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ပီယဲကူဗာတင္ သို. အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူ


                                       

ျပင္သစ္နိုင္ငံက သမိုင္းပညာရွင္ `ပီရာရီေကာ္ဘာတင္´၏ ဦးေဆာင္မွုျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီကို ၁၈၉၄ တြင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီး အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၈၉၆ တြင္နိုင္ငံေပါင္း ၁၄ နိုင္ငံက ကစားသမားေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပထမဆုံး ေခတ္သစ္အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ သေႏၶတည္ရာ မူလအစျဖစ္သည့္ ေအသင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပနိုင္ခဲ့ပါသည္။
 
 ပါဝင္ေသာအားကစား အမ်ိဳးအစားမွာ ၉ မ်ိဳးသာရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုမွအစျပဳကာ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို တစ္စတစ္စ တိုးခ်ဲ႕က်င္းပလာရာ ယခုဆိုလၽွင္ အားကစားနည္းေပါင္း ၂၈ မ်ိဳး၊ အားကစားအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃၀၂ ခု တိတိ ရွိသည္အထိ က်ယ္ျပန႔္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဒုတိယ ကမၻာစစ္ျဖစ္ခါနီး အာဏာရွင္ဟစ္တလာ၏ နာဇီအလံေအာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရေသာ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္၊ ေနာက္ ၁၉၇၂ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပါလက္စတိုင္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက အစၥေရး ကစားသမား ၁၁ ေယာက္အား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္အျဖစ္၊ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ဆန႔္က်င္ခဲ့သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမ်ား အပါအဝင္ ေျဖရွင္းမၿပီးနိုင္ ျဖစ္ေနရေသာ တားျမစ္ေဆး ျပႆနာမ်ားမွလြဲလၽွင္ ေအာင္ျမင္သည့္ အတိုင္းအတာမွာ ရွိေနျမဲပင္။ ေနာက္ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေႏြရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးခြဲ က်င္းပၾကပါသည္။ ပို၍အဓိကက်သည့္ ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ အားလုံးသိၾကေသာ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ အားကစားနည္း ၇ မ်ိဳးသာ ပါဝင္ပါသည္။
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...