စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မိမိတို႕ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြကိုဘယ္လို ဂရုစိုက္ၾကမလဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...