စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ လမ္းမိုင္အကြာအေဝးျပ ေျမပံုမ်ား

ဖုန္းထဲမွာ သိမ္းထား အက်ိဳး႐ွိလိမ့္မယ္
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ လမ္းမိုင္အကြာအေဝးျပ ေျမပံု
Credit, ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

 https://www.facebook.com/aungzaw.30/posts/951876521522492

 
 
  


 
 

https://www.facebook.com/aungzaw.30/posts/951876521522492

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...