စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေပ်ာ္စရာေန႔ေလး ျဖစ္ဖုိ႔ သင္မလုပ္ရမယ့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...