စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...၁၉၇၀ခုႏွစ္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ ဂ်ပန္ေတာင္တက္သမား ၂ ဦး၏ ႐ုပ္အေလာင္းျပန္လည္ေတြ႕ရွိပံု- ေတာင္တက္သမားမ်ား၏ရုပ္အေလာင္းမ်ားအနီးမွေတြ႕ရွိရသည့္ ေတာင္တက္ဖိနပ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕ကထုတ္ေဖာ္ျပသေနစဥ္ 

ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ မက္တာဟြန္းေရခဲေတာင္ေျခရင္းတြင္ေတြ႕ရွိရေသာ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ၄၅ ႏွစ္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ ဂ်ပန္ေတာင္တက္သမား ၂ ဦးျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ DNA စစ္ေဆးခ်က္အရ ထိုအေလာင္းမ်ားသည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ ဂ်ပန္ေတာင္တက္သမားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎တို႔၏႐ုပ္အေလာင္းမ်ားကို ယမန္ႏွစ္ေအာက္တိုဘာလက အဲလ္စ္ေတာင္တန္း ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ေပ ၉၂၀၀ တြင္ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အျမင့္ေပ ၁၄၆၉၂ ရွိ မက္တာဟြန္းေရခဲေတာင္ အရည္ေပ်ာ္ရာမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔ကို ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ီနီဗာရွိ ဂ်ပန္ေကာင္စစ္၀န္က ေတာင္တက္သမားမ်ားမွာ မီခ်ီအိုအိုကာ၀ါႏွင့္ မာဆာယူကီကိုဘာယာဆီတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၎တို႔မွာ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခ်ိန္တြင္ အသက္ ၂၂ ႏွင့္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ျဖစ္ၾကသည္။ ဂ်ပန္ေကာင္စစ္၀န္သည္ ၎တို႔၏ DNA ရလဒ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ရန္ ေတာင္တက္သမား ၂ ဦး၏ မိသားစုမ်ားကို ဆက္သြယ္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ကူညီေပးခဲ့သည္။


ကမၻာလံုးဆိုင္ရာပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ အဲလ္စ္ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္လာသည့္အတြက္ ကာလၾကာရွည္ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ေတာင္တက္သမားမ်ား၏႐ုပ္အေလာင္းမ်ား ျပန္လည္ေတြ႕ရွိမႈမွာ တျဖည္းျဖည္းပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ေတာင္ေပၚကယ္ဆယ္ေရးရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က မက္တာဟြန္းေတာင္ထိပ္အနီးတြင္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ်ေတာင္တက္သမား ဂ်ိဳနသန္ကြန္ေဗးလ္၏ ႐ုပ္အေလာင္းႏွင့္ ေတာင္တက္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၄၀ က မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည့္ ခ်က္ႏိုင္ငံသားေတာင္တက္သမား၏႐ုပ္အေလာင္းကို ဘားနိစ္အဲလ္စ္ေတာင္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

Ref: BBC
ညီမင္းဟန္
https://www.facebook.com/Internationalnewsformyanmar/photos/a.703837809703354

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...