စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေန႕စဥ္ဘ၀ကို ပိုမို လြယ္ကူေပ်ာ္ရႊင္စြာ ျဖတ္သန္းခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီအက်င့္ေလးေတြ ေဖ်ာက္ပစ္ဖုိ႕လို

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...