စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အႏၱရာယ္ေတြၾကားက သတၱဝါေလးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ျပန္လာသူ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဖူကူရွီးမား အႏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖိုေတြေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ လူေတြနဲ႔ တိရိစာၦန္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သား နာအိုတို မတ္ဆုယာမ ဟာဒီလို ဒုကၡေရာက္ၿပီး လူေတြစြန္႔ပစ္မႈကို ခံခဲ့ ရတဲ့ တိရိစာၦန္ေလးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ေရာက္ရွိ လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ အႏုျမဴသတၱိၾကြမႈ ကင္းလြတ္တဲ့ ၁၂.၅ မိုင္အတြင္းမွာ ရွိပါတယ္။ 

ဒီအကြာအေဝးေက်ာ္ရင္ ျပင္းထန္တဲ့ သတိၱၾကြမႈဒဏ္ကို ခံစားရမွာျဖစ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရကလည္းတားျမစ္ေပမဲ့ အကူအညီလိုေနတဲ့ သတၱဝါေလးေတြကို ကယ္တင္ရင္းဒီေနရာ မွာပဲေနထိုင္လိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ 
 ၄ ႏွစ္ေတာင္ရွိသြားပါၿပီ။ 

 
 

 https://www.facebook.com/ayesaycommm/posts/445130798992364

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...