စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေျဖာင့္စင္းလွပတဲ့ ဆံေကသာကို ပုိင္ဆုိင္ဖုိ ့အတြက္ သဘာ၀ နည္းလမ္း ေလးသြယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...