စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အခ်ိန္ဇုန္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ဟု ေၾကညာကာ ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎တို႔၏ အခ်ိန္ဇုန္ကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ အၿပီးတြင္ ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္တို႔ကို ယေန႔တိုင္ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ကမာၻလံုး အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားတုိ႔ႏွင့္ အခ်ိန္ဇုန္ တူညီၿပီး ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ထက္ ၉ နာရီ ပိုေစာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ အခ်ိန္ဇုန္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ +၈.၅ ျဖစ္လာၿပီး ဩဂုတ္ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ လက္ရွိ +၉ သတ္မွတ္ခ်က္မွ မိနစ္ ၃၀ ေနာက္ဆုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရ သတင္းဌာန KCNAက ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒီ ဂ်ပန္တို႔ႏွင့္ အခ်ိန္ဇုန္ သတ္မွတ္ခ်က္ တူညီေနျခင္းကို လက္မခံဘဲ ကိုယ္ပိုင္ စံေတာ္ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုသာ က်င့္သံုးမည္ဟုလည္း KCNAက ဆိုသည္။ အဆိုပါ ၿပံဳယမ္းစံေတာ္ခ်ိန္ ေျပာင္းလဲမႈကို ေျမာက္ကိုရီးယား လႊတ္ေတာ္ကို ဩဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ သေဘာတူေပးခဲ့သည္။

KCNAက ၁၉၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္ကို ဂ်ပန္တို႔ မသိမ္းပိုက္မီက ကၽြန္းဆြယ္၏ အခ်ိန္ဇုန္သည္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ထက္ ၈ နာရီခြဲ ပိုေစာသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္က သိမ္းယူလုိက္သည့္ေနာက္ အခ်ိန္ဇုန္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဂ်ပန္ မသိမ္းပိုက္မီက ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္သည္ ေတာင္ေျမာက္ မကြဲဘဲ ႏုိင္ငံတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။
ႏုိင္ငံတစ္ခုစီ၏ အခ်ိန္ဇုန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို တရားဝင္ အတည္ျပဳေပးသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ိဳး မရွိဘဲ ႏုိင္ငံအလိုက္ စံေတာ္ခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဆာမိုအာသည္ ၎တို႔၏ အခ်ိန္ဇုန္ကို ကမာၻတစ္ဖက္ျခမ္း စံႏႈန္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပကၡဒိန္ တစ္ရက္စာ ေနာက္က်သြားေသာ္လည္း အိမ္နီးခ်င္း ဩစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ပိုမိုလြယ္ကူ အဆင္ေျပသြားခဲ့သည္။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကလည္း ဗင္နီဇြဲလားသည္ သမၼတ ဟူဂိုခ်ားဗက္ဇ္က ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ေနေရာင္ျခည္ ပိုမိုခံယူ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အတူ အခ်ိန္ဇုန္ကို တစ္နာရီခြဲ ေနာက္က်ေအာင္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုအခါ ဗင္နီဇြဲလား၏ အခ်ိန္ဇုန္သည္ ဂရင္းနစ္ စံေတာ္ခ်ိန္ထက္ ၄ နာရီခြဲ ေနာက္က်ေနေၾကာင္း သိရသည္။
Ref: Al Jazeera

http://7daydaily.com/story/43602

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...