စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ရံုးသြား ရံုးလာ၊ ကုမၸဏီ၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေတြ သိထားရမယ့္ အလွအပေရးရာမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...