စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တယ္လီဖုန္းတို႔ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲလာျခင္း

            

သင္ေန႔စဥ္ကိုင္တြယ္ သုံးစြဲေနတဲ့ တယ္လီဖုန္းေတြဟာ ဘယ္တုန္းက စတင္ေပၚေပါက္လာတယ္လို႔ထင္ပါသလဲ ။ တယ္လီဖုန္းဟာ လူေတြဖန္တီးထားတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္မွာ တီထြင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး တယ္လီဖုန္းနဲ႔ အခုေခတ္တယ္လီဖုန္းကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လိုက္ရင္ တယ္လီဖုန္းေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အတြင္းမွာ ဘယ္ေလာက္တိုးတက္လာခဲ့သလဲဆိုတာသိရွိရပါလိမ့္မယ္။

  https://www.facebook.com/ayesaycommm/posts/445127422326035

 

  https://www.facebook.com/ayesaycommm/posts/445127422326035

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...