စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...တစ္ေယာက္ မ်က္လုံးကေန တစ္ေယာက္ျမင္ႏိုင္ျပီး စိတ္ခံစားခ်က္၊ အေတြ ့အထိ ေတြကို မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္တဲ့ ေခါင္းခ်င္းဆက္အျမႊာညီအစ္မ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...