စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...မိုဘုိင္းဖုန္းေတြ အသံုးျပဳတဲ့အခါ သင္ ခံစားေနရတဲ့ က်န္းမာေရးအႏၱရာယ္ (၁၀) မ်ိဳး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...