စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...“ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ ေမတၱာအေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔ကုိ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပရျခင္းမွာ-
“ေမတၱသုတ္ ျဖစ္ေပၚလာပံု သမုိင္းေၾကာင္း”ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

❖(၁)။ေမတၱာသည္ ပါဠိေဝါဟာရျဖစ္၍ ျမန္မာလုိ ခ်စ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရ၏။

❖(၂)။ေမတၱာဓာတ္သည္ ၾကည္လင္ေအးျမ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာသေဘာကုိ ေဆာင္၏။တဏွာကဲ့သုိ႔ ေနာက္က်ဴ
ပူေလာင္ေသာ သေဘာမ်ဳိး မဟုတ္ေခ်။

❖(၃)။ေမတၱာသည္ ျဗဟၼဝိဟာရ တရားေလးပါးတြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္၏။

❖(၄)။ေမတၱာသည္ အတုိင္းမသိေသာ သတၱဝါတုိ႔အေပၚတြင္ အာရံုေရာက္၍ “အပၸမညာတရား”ဟုတြင္၏။

❖(၅)။ေမတၱာသည္ စ်ာန္ကုိ ရႏုိင္ေစေသာ “ျဗဟၼဝိဟာရတရားထူး” ျဖစ္၏။

❖(၆)။ေမတၱာျဗဟၼစုိရ္ကုိ ပြါးမ်ားေနလွ်င္ ကမၻာေလာကႀကီးထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္၏။

❖(၇)။ေမတၱာအက်ဳိး ၁၁မ်ဳိးကုိ အဂုၤတၱရပါဠိတြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားပါသည္။

❖(၈)။ေမတၱာပြါးနည္း ၁၁နည္းကုိ ေမတၱာသုတ္၌ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား ထားပါသည္။

❖(၉)။ေမတၱသုတ္မွာ ခုဒၵကပါဌႏွင့္ သုတၱနိပါတပါဠိတြင္ လာရွိပါသည္။

❖(၁၀)။ငါးရာ့ႏွစ္ဆယ္ရွစ္သြယ္ ေမတၱာပြါးနည္းမ်ားကုိ ပဋိသမၻိဒါမဂ္တြင္ ျပည့္စံုစြာ ေဟာၾကားထားပါသည္။

❖(၁၁)။ေမတၱာကုိ အေဒါသ၏ပရိယာယ္အျဖစ္ ပဋိကတ္က်မ္းဂန္တုိ႔၌ ေဟာၾကားထားပါသည္။

❖(၁၂)။ေမတၱာ၏ အေဝးရန္သူမွာ ေဒါသျဖစ္၍၊အနီးရန္သူကား တဏွာေလာဘ ျဖစ္ေလသည္။

❖(၁၃)။တဏွာရာဂသည္ ေမတၱာအေယာင္ေဆာင္၍ သတၱဝါကုိ လွည့္စားတတ္ေလသည္။

❖(၁၄)။ေမတၱာသည္ ေဒါသ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၍၊ေဒါသဖက္သူက ၾကမ္းတမ္းသေလာက္၊
ေမတၱာဖက္သူက ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေလသည္။

❖(၁၅)။ေမတၱာဓာတ္သည္ သီတာေရ ႏွင့္ လေရာင္တမွ် ေအးျမၿပီး၊ေဒါသမွာမူ ေနႏွင့္မီးပမာ
အပူဓာတ္ကုိသာ ေပးၿမဲျဖစ္ေလသည္။

❖(၁၆)။ေရေျမျခား၍ ေဝးကြာေနေသာ္လည္း “ေမတၱာ”ျဖင့္ ဆက္သြယ္လွ်င္ အနီးကေလးဟု ဆုိရ၏။

❖(၁၇)။ေမတၱာကုိ အလ်ားအနံ မရွိေသာ္လည္း၊ အသြားအျပန္ ရွိေသာတရား ဟုဆုိၾက၏။

❖(၁၈)။ေစာင္ျခံဳ၍ မလံုႏုိင္၊ေမတၱာျခံဳမွ လံုႏုိင္၏။

❖(၁၉)။ေငြျဖင့္ ဆက္ဆံရံုႏွင့္ မၿမဲ၊ေမတၱာျဖင့္ ဆက္ဆံမွ တစ္သက္ပန္ ၿမဲႏုိင္၏။

❖(၂၀)။စက္၊ဗံုး၊အေျမာက္မက ထက္ျမက္ထိေရာက္ၿပီး၊တစ္သက္လံုး ေအာက္က်ႏုိင္ေသာ လက္နက္မွာ
“သည္းခံျခင္း” ဆုိေသာ ေမတၱာလက္နက္ပင္ျဖစ္ေလသည္။

❖(၂၁)။ေမတၱာစြမ္းရည္ေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳသူတုိ႔အေပၚအႏုိင္ရရွိပံုကုိ “သာမာဝတီမိဖုရား၊ဥတၱရာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္မာဃလုလင္” တုိ႔ကုိ သာဓက အျဖစ္ ၾကည့္သင့္၏။

❖(၂၂)။အုိးအလံုး ၁၀၀ျဖင့္ တစ္ေန႔လွ်င္သံုးႀကိမ္ခ်က္၍လွဴဒါန္းေသာ ဒါနထက္ ႏုိ႔တစ္ညႇစ္စာ တစ္ခဏတာမွ်ပြါးမ်ားေသာ ေမတၱာဘာဝနာက ပုိ၍အက်ဳိး
ႀကီးမားေၾကာင္းျမတ္စြာဘုရားကေဟာၾကားထားေလသည္။

“ေမတၱာသုတ္အမႊန္း ဧကပုိဒ္ရတု”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
သံုးလူ႔ထြတ္တင္၊ျမတ္ရွင္ပင္၏၊
သြန္သင္ေဟာၾကား၊ျမတ္တရားကုိ
နာၾကားၿပီးကာ၊ေထရ္ငါးရာတုိ႔
မဟာၿမိဳင္တြင္း၊ဝင္ကာခ်ဥ္းလ်က္၊မယြင္းေန႔ည၊
ျမတ္ဓမၼကုိ က်နေသခ်ာ၊အားထုတ္ကာျဖင့္၊
သီလတန္ခုိး၊အရွိန္မုိး၍၊ရုကၡစုိးနတ္၊ဗိမာန္ရပ္မွ၊
မျပတ္စြန္႔ခြါ၊မခံသာကား၊ၾကံရာမရ၊ေျခာက္လွန္႔ၾကေသာ္၊
သပၸါယကင္း၊ထုိဝါတြင္းဝယ္၊ရွင္ရင္းထံပါး၊
ဝင္ခစားစဥ္၊ဘုရားျမတ္စြာ၊တုိ႔ဆရာက၊
ေမတၱာမည္ေခၚ၊ပရိတ္ေတာ္ကုိ၊အေဖာ္ျပဳကာ၊
ေတာဝနာသုိ႔၊ေဆာစြာမေသြ၊သြားေရာက္ေစလွ်င္၊
ေထြေထြဘယာ၊ကင္းစင္ကြာလ်က္၊
ေဒဝါအမ်ား၊ ေမတၱာထား၍၊မအားေန႔ည၊
အားထုတ္ၾကသျဖင့္၊အာသဝကုန္ခန္း၊
ရဟႏၲာစစ္၊အမွန္ျဖစ္သည့္၊ေမတၱသုတၱန္၊
ဓမၼကၡန္ကုိ၊သံၿပိဳင္ေၾကညာ၊ရြတ္ခ်ိန္သာၿပီ၊
ေသခ်ာေမာင္တုိ႔ ရြတ္ပါစုိ႔။
(ေသခ်ာမယ္တုိ႔ ရြတ္ပါစုိ႔။)
[အထူးပရိတ္ႀကီးမွ ေဖာ္ျပပါသည္။]
-【စာရုိက္ပူေဇာ္သူ - Admin Team ofYoung Buddhist Association】
-【အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ၊ မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ ဘဒၵႏၲပညာသာမိ(မာဂဓီ-သာစည္) ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ “အခါေတာ္ေန႔မ်ားမွ”-】
Posted by►
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...