စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဒုကၡသည္ေလးေထာင္ကို မဂၤလာေဆာင္ဖိတ္ေကြၽးခဲ့တဲ့ တူရကီစံုတြဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...