စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေခါင္းကေန ဦးခ်ိဳတစ္ခု ထူးဆန္းစြာ ထြက္လာတဲ့ Unicorn အမ်ိဳးသမီး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...