စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သင့္ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေတြ ဖဲ့ေပးျပီး ေပါငး္ရေလာက္ေအာင္ မထိုက္တန္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းအမ်ိဳးအစား (၇)မ်ိဳး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...