စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အလုပ္ေလ်ွာက္တဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ အထင္ၾကီးမႈရေအာင္ CV မွာပါ၀င္သင့္ေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...