စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေက်ာ နာက်င္ေနျခင္းရဲ႕ တရားခံဟာ ဇိမ္ခံ ဆိုဖာ မ်ားသာ ျဖစ္ေန

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...