စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အတြဲေတြ facebook နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုျပသနာေတြ တက္ေလ့ရွိသလဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...