စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ၾကိဳ႕ထုိးျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္းနဲ႔ မ်က္ရည္က်ျခင္း ရပ္ေစဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...