စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကိုကာကိုလာတစ္ဗူးက သင့္ခႏၶာကိုယ္ကို တစ္နာရီအတြင္း အက်ိဳးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ႏိုင္ပုံ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...