စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကုိယ့္အိမ္မွာ ခ်က္စားတာက အျပင္မွာ စားတာထက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပိုညီညြတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...