စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကမၻာေပၚမွာ ျဗိတိန္လံုးဝ မသိမ္းပိုက္ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၂ ႏိုင္ငံကမၻာေပၚမွာ ျဗိတိန္လံုးဝ မသိမ္းပိုက္ဖူးတဲ့ ႏိုင္ငံ ၂၂ ႏိုင္ငံပဲ ရွိပါတယ္။ ယေန႔ စစ္အင္အားၾကီးပါတယ္ဆုိတဲ့ အေမရိကန္၊ တရုတ္၊ ရုရွား၊ ျပင္သစ္ အစရွိတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားကိုေတာင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူ မသိမ္းပိုက္ဖူးတဲ့ ႏို္င္ငံ ၂၂ ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့ -

Andorra (အင္ဒိုရာ) - ဥရာပတြင္ နံပါတ္၆ အေသးဆံုး ႏုိ္င္ငံ
Belarus (ဘီလာရုစ္) - ဥေရာပ အေရွ႕ပိုင္း ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏုိင္ငံ
Bolivia (ဘိုလီဗီးယား) - ေတာင္အေမရိက အလယ္ပိုင္းရွိ ႏို္င္ငံ
Burundi (ဘူရန္ဒီ) - အာဖရိကတိုက္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏို္င္ငံ
Central African Republic - ဗဟုိအာဖရိက သမၼတ ႏုိင္ငံ
 

Chad (ခ်က္ဒ္ သမၼတႏိုင္ငံ) - အာဖရိတိုက္ အလယ္ပိုင္းရွိ ကုန္းတြင္းပိတ္ ႏိုင္ငံ
Congo (ကြန္ဂုိ) - အာဖရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
Republic of Guatemala(ဂြာတီမာလာ) - အေမရိကတုိက္ အလယ္ပိုင္းရွိ ႏို္င္ငံ
Ivory Coast (အိုင္ဗရီကုိ႔စ္ ႏိုင္ငံ) - အာဖရိကတိုက္ အေနာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
Kyrgyzstan (ကာဂ်စ္စတန္ ႏိုင္ငံ) - အာရွ အလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
 

Liechtenstein (လစ္သန္စတိန္း ႏိုင္ငံ) - ဥေရာပအလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
Luxembourg (လူဇန္ဘတ္ ႏိုင္ငံ) - ဥေရာ အေနာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
Mali (မာလီ နိုင္ငံ) - အာဖရိက အေနာက္ပိုင္းရွိိ ႏို္င္ငံ
Marshall Islands(မာရွယ္အိုင္းလန္းႏို္င္ငံ)-ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္း ကြ်န္းစုႏိုင္ငံ
Monaco (မုိနာကို ႏိုင္ငံ) - ဥေရာပ အေနာက္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
 

Mongolia (မြန္ကိုလီးယား ႏို္င္ငံ) - အာရွအေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
Paraguay (ပါရာေဂြး ႏုိင္ငံ) - ေတာင္အေမရိက အလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
Sao Tome and Principe (ေဆာင္တူေမးႏွင့္ ပရင္စီပီ ႏိုင္ငံ) - အာဖရိက အေနာက္ပိုင္း ကြ်န္းႏိုင္ငံငယ္
Sweden (ဆြီဒင္ ႏို္င္ငံ) - ဥေရာပ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏို္င္ငံ
Tajikistan (တာဂ်စ္ကစၥတန္ ႏိုင္ငံ) - အာရွ အလယ္ပိုင္းရွိ ႏို္င္ငံ
 

Uzbekistan (ဥဇဘက္ကစၥတိန္ ႏို္င္ငံ) - အာရွ အလယ္ပိုင္းရွိ ႏိုင္ငံ
Vatican City (ဗာတီကန္စီးတီး ႏုိင္ငံ) - ဥေရာပ၊ အီတလီ ႏိုင္ငံတြင္းက ဘာသာေရးႏို္င္ငံငယ္ တစ္ခု
 

Ref: wiki
ေအာင္ခမ္း (ရိုးရာေလး)

https://www.facebook.com/yoyarlaydotcom/photos/a.247917771918149.56547.1716477662

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...