စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အသက္ (၃၀) အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဒီလိုအက်င့္ေလးေတြ စတင္ပ်ိဳးေထာင္သြားရန္လိုအပ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...