စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ကေလးငယ္ေတြကုိ နည္းလမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ဘယ္လုိထိန္းေက်ာင္းမလဲ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...