စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ေန႕လည္ ၂ နာရီကေန ၅ နာရီ အတြင္း တရား၀င္ အိပ္စက္ခြင့္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...