စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ ကိုယ္၀န္ မရေစဖုိ႔

က်န္းမာေရး , လိင္ပညာေပး
ပညာရွာသင့္တဲ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မွာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အသိပညာေတြ သိထားတယ္ ဆုိရင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္
လိင္အသိပညာေပးျခင္းနဲ႔ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းက တခုနဲ႔ တခု ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ လိင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာရွိမယ္ဆိုရင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ ကိုယ္၀န္ရတဲ့ အျဖစ္ေတြကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့ ေလ့လာမႈေတြ အရလည္း ျပည့္စံုတဲ့ အသိပညာေပးျခင္းေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရတဲ့ ကိစၥ ေတြ က်ဆင္းသြားတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

 ေက်ာင္းေတြ ေကာလိပ္ေတြမွာ လိင္အသိပညာေပးျခင္းေၾကာင့္ဆယ္ေက်ာ္ သက္ ကိုယ္၀န္တခုထဲကိုသာ ကာကြယ္ေပး ႏိုင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြၾကားမွာ လိင္ဆက္ဆံမႈ ကေန တဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ေရာဂါေတြ (STDs) ကို လည္း ပ်ံ႕ပြားျခင္း မရွိရေအာင္ တားဆီး ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတပတ္ လိင္ ပညာေပးအျဖစ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ေလးေတြ ပန္းေကာင္း အညႊန္႔က်ဳိးမျဖစ္ရေအာင္ ကုိယ္၀န္ ေဆာင္မႈ ဘယ္လို ကာကြယ္ တားဆီးႏုိင္မလဲဆိုတာကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

ပဋိသေႏၶတားဆီးျခင္းအေၾကာင္း အသိေပးျခင္း
လိင္အသိပညာေပးရာမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ အေနနဲ႔ သားဆက္ျခားေဆး (သို႔မဟုတ္) ပဋိသေႏၶတားေဆးေတြနဲ႔ သူတို႔ အသံုးျပဳပံုေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္ထားမယ္ဆိရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္မႈရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ႏို္င္ငံ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ ေရး ဌာန (CDC) က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လူငယ္ေတြရဲ႕ အေလ့အထနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စစ္တမ္းတခု အရ လူငယ္ေတြၾကားမွာ ပဋိ သေႏၶတားဆီးေရးနည္းလမ္းေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးခ်မႈရွိမယ္ဆိုရင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ ကိုယ္၀န္ ေဆာင္ရျခင္းကို ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။
တနည္းေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပဋိသေႏၶတားဆီးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပညာေပးျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈ ႏႈန္းကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပး ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ားစုဟာ သူတို႔အတြက္ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းေတြနဲ႔ အဲဒါ ေတြရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို မသိၾကေသးပါဘူး။

လိင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ပညာေပးျခင္း
လိင္အသိပညာေပးျခင္းမွာ လိင္မႈကိစၥအေပၚ ဘယ္လိုသေဘာထားသင့္သလဲဆိုတာလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ လိင္မႈကိစၥ နဲ႔ ပတ္္သက္လို႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အသိပညာေပးလာျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က စၿပီးၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ျခင္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာခဲ့တယ္လို႔ CDC ရဲ႕ စစ္တမ္းက ဆိုပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ ကိုယ္၀န္ရတဲ့ ကိစၥေတြရဲ႕ အမ်ားစုက ပဋိသေႏၶတားျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗဟုသုတ မရွိၾကတာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြကို လိင္အသိပညာေပးတဲ့ အခါမွာ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အ ေၾကာင္းကို ဦးစားေပးသင့္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္မွာ ကိုယ္၀န္ရွိလာတာေၾကာင့္ ပညာတပိုင္းတစနဲ႔ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရတာ မ်ိဳးေတြရွိႏိုင္သလို လူမႈ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ လည္း အဆင္မေျပမႈေတြႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္။

ျပည့္စံုေသာ လိင္အသိပညာေပးျခင္း
ျပည့္စံုတဲ့ လိင္အသိပညာေပးျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈကို ဒီကိစၥကို ေရွာင္က်ဥ္ဖို႔ အတြက္သာ ပညာေပးျခင္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ တကၠသိုလ္က ေလ့လာမႈတခုျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေလ့လာၾကည့္တဲ့ေနရာမွာ ျပည့္စံုတဲ့ လိင္ အသိပညာေပးမႈကို ရရွိခဲ့သူဟာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မွာကိုယ္၀န္ရႏိုင္ေျခ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုနည္းတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရွိခဲ့ ရပါတယ္။

ျပည့္စံုတဲ့ လိင္အသိပညာေပးျခင္းက လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္သူ ေဆးပညာ ရွင္နဲ႔ အခ်ိန္မီျပႏိုင္ဖို႔ကို ရွက္ေၾကာက္တြန္႔ဆုတ္ေနျခင္း မျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ အခ်ိန္မီ ျပသတိုင္ပင္မႈ မလုပ္တာ ေၾကာင့္ ေနာက္က်သြားၿပီး ကိုယ္၀န္ပ်က္က်တာေတြ၊ ကေလးအေသေမြးဖြားတာေတြ ကေနတဆင့္ အဲဒီဆယ္ေက်ာ္ သက္ မိန္းကေလးရဲ႕ မ်ိဳးပြား အဂၤါေတြ ထိခိုက္ပ်က္စီးတာမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြမွာ ေသြးအားနည္းတာနဲ႔ ေသြးတက္တာ ေတြ အၿမဲတမ္းျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ မိန္းကေလး တေယာက္ အေနနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက ျပည့္စံုျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ အခ်ိန္မတိုင္မီ ကိုယ္၀န္ေဆာင္လိုက္ရျခင္းေၾကာင့္ သူ႕ကိုယ္ခႏၶာမွာ ေျပာင္းလဲေတြ႔ႀကံဳလာတဲ့ အတိုင္း အျပည့္အ၀ခ်ိန္ညွိႏိုင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ မ်ိဳး ပြား စနစ္ေတြကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မွာကိုယ္၀န္ရွိတာမ်ိဳးကို ဂ႐ုတစိုက္နဲ႔ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိဘေတြနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ အသိုင္း အ၀ိုင္းကလည္း ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရေရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အရပါ အကူအညီေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ စိတ္ ထိခိုက္မႈက ေနတဆင့္ ေၾကာင့္ လူေတာမတိုး၀ံ့တာ မ်ိဳး ေတြျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဘ၀ ရဲ႕တာ၀န္နဲ႔ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာေတြ ရွိလာၿပီဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ေပးမွသာ အဆင္ေျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Source: www.onlymyhealth.com

http://mobile.irrawaddy.org/article/2015/07/18/78201.html 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...