စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...သ၀န္တိုတတ္သူမ်ား အရက္သမား ျဖစ္ႏုိင္ေျခပိုမ်ားဟု ေလ့လာမႈတစ္ခု ေဖာ္ျပ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...