စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔ အခ်ိန္ပိုေစာင့္ေလ ကြာရွင္းျပတ္စဲႏုိင္ေျခ ပိုမ်ားေလဟု ဆုိ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...