စၾကာဝဠာအနႏၵ၌ရွိၾကကုန္ေသာ လူ၊နတ္၊ျဗမၼာ၊သတၱဝါအားလံုးတိုသည္ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖွာခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ေကာင္းက်ဳိးလိုရာစႏၵ ျပည္ဝၾကပါေစ...အလုပ္ေလာဘ
ေလာဘႀကီးတယ္ဆုိတာ မေကာင္းမွန္း အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ခံထားၾကပါတယ္… ပစၥည္းဥစၥာေတြ၊ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကို သာမန္ထက္ပိုလုိခ်င္ ပိုရခ်င္တာ… သူတပါးပစၥည္းကုိ မတရားရယူခ်င္တာ… ကိုယ္ရဖို႔အတြက္ကို ဘယ္သူ႔ကိုမွ မငဲ့ကြက္ဘဲလုပ္တာမ်ိဳးကို ေလာဘႀကီးတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုိေလ့ရွိၾကပါတယ္… တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ငါကအလုပ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေလာဘႀကီးတယ္ဆိုၿပီး ဂုဏ္ယူေျပာဆုိတတ္ၾကတယ္… ပစၥည္းဥစၥာအေပၚ ေလာဘတက္တာမဟုတ္ဘဲ အလုပ္အေပၚမွာ ေလာဘထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျပစ္မရွိတဲ့အျပင္ ဂုဏ္ယူစရာလို႔ ႐ႈျမင္ေနတဲ့သူေတြေျပာတဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္…..

အလုပ္ကို အေလးအနက္ထားတာ၊ တစုိက္မတ္မတ္လုပ္တာေကာင္းေပမဲ့ အစြန္းေရာက္သြားရင္ေတာ့ အဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူး… လုပ္ငန္းလည္ပတ္တဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္၊ လူ၊ ေငြ၊ ပစၥည္း၊ စနစ္ ဆိုတာေတြျပည့္စံုဖို႔လုိပါတယ္… လုပ္ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္ေပးရပါမယ္… လုပ္ေဆာင္မယ့္လူေတြရဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ စိတ္ပါဝင္စားမႈ၊ အလုပ္အေပၚအာ႐ံုစူးစိုက္ႏုိင္မႈ၊ ရရွိႏုိင္မယ့္လူအင္အား စတာေတြကို ထည့္တြက္ရပါမယ္… လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာလုိအပ္မယ့္ ေငြနဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ၊ ထပ္မံရရွိႏုိင္မႈ စတာေတြကလည္း အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈအေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္… ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတာတစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္တဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္… ကိုယ့္အတြက္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ္တိုင္ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ မူေဘာင္နဲ႔ စနစ္ထဲကပဲ လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေလးေတြရွိႏုိင္ပါတယ္… ဒါ့အျပင္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြကလည္း ရွိႏုိင္ပါေသးတယ္… ဒီလိုအေၾကာင္းျခင္းရာေတြ အမ်ားအျပားရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုၿပီးေျမာက္ဖို႔ဟာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သလို၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္သလိုျဖစ္ႏုိင္ဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး…

ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုျဖစ္မွ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာထိေရာက္မွ၊ ဘယ္စံႏႈန္းမီမွဆုိၿပီး အတင္းအၾကပ္သတ္မွတ္တာမ်ိဳးဟာ အမ်ားအတြက္ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစပါတယ္… သူ႔အိုးနဲ႔သူ႔ဆန္ တန္ေအာင္ခ်က္ဖို႔လိုတယ္ ဆုိသလိုပဲ အလုပ္ကုိလည္း ထုိက္သင့္တဲ့လိုလားခ်က္ထားရွိဖို႔လုိပါတယ္… ေရသာခို အေခ်ာင္လုိက္ေနတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ဖို႔လုိသလို လက္ေအာက္ကလူေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေအာင္လည္း တာဝန္ေပးတတ္ဖို႔လိုပါတယ္… လုိလားခ်က္ေတြက အရမ္းျမင့္မားလြန္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းကက်ဆင္းေနမယ္ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ပါဘူး… မျဖစ္ႏုိင္တဲ့အတုိင္းအတာတစ္ခုကုိ ရည္မွန္းခ်က္ထားလိုက္မယ္ဆုိရင္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္းျဖစ္တဲ့အျပင္ ပံုမွန္လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္စြမ္းေတြပါ က်ဆင္းသြားႏုိင္ပါတယ္…

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူေတြရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖစ္ပါတယ္… လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ လူေတြရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ သင့္ေလ်ာ္တဲ့သင္တန္းမ်ားေပးႏုိင္မႈတို႔အျပင္ အဲ့ဒီလူေတြရဲ့ ခံစားခ်က္၊ ခံယူခ်က္၊ စိတ္ေနစိတ္ထား၊ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္၊ အေလ့အက်င့္၊ မိသားစုအေျခအေန၊ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန စတဲ့အေၾကာင္းအခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာအေပၚမွာ မူတည္ေနပါေသးတယ္… လုပ္ငန္းအတြက္ လူမွန္ေနရာမွန္ တာ၀န္ေပးတတ္ဖို႔လိုသလို အဲ့ဒီလူေတြရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိလည္း အကဲျဖတ္ႏုိင္ဖို႔ လုိပါတယ္… ဒါမွ သူတို႔နဲ႔သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို သတ္မွတ္ေပးၿပီး မိမိလုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္ဖို႔ ထိန္းေၾကာင္းသြားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္…. မိမိကိုယ္တိုင္က လက္ေအာက္ငယ္သားေတြရဲ့ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္မွာေပ်ာ္ရႊင္ေရး၊ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ရပုိင္ခြင့္ေတြ ခံစားခြင့္ေတြရရွိေရးတို႔ကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဘဲ မိမိအလုပ္လိုလားခ်က္ကိုပဲ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုမွအဆင္မေျပႏုိင္ပါဘူး…

တစ္ခ်ိဳ႕အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့သူေတြရွိပါတယ္… သူတို႔အတြက္သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ထက္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္… အဲ့ဒီလုိလူေတြကိုလည္း သိျမင္သံုးသပ္ႏုိင္ၿပီး သူတို႔နဲ႔သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ရာထူးအဆင့္အတန္းေရာက္ေအာင္ တိုးျမႇင့္ေပးဖို႔လုိပါတယ္… သင့္ရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေတြ အလ်ဥ္မီေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္သူမ်ိဳးဟာ ဒီလုိလူေတြျဖစ္ပါတယ္… သူတို႔ကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ထိုက္သင့္တဲ့ခ်ီးေျမႇာက္မႈေတြ မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ သူတို႔ရဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြလည္း တေျဖးေျဖးက်ဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္… ေပါေခ်ာင္ေကာင္းဆုိတာ ေနရာတိုင္းမွာမရႏိုင္ပါဘူး…. ထုိက္သင့္တဲ့လုပ္အားအတြက္ ထုိက္သင့္တ့ဲျဖည့္ဆည္းမႈရွိရပါမယ္… ဒဏ္ေပးဖို႔အတြက္အၿမဲအသင့္ရွိၿပီး ဆုမေပးတတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး…. လက္ေအာက္နဲ႔ အေပးအယူမွ်ဖို႔လိုပါတယ္…. သင့္ေလ်ာ္တဲ့အဖိုးအခေပးဖို႔ ဝန္မေလးပါနဲ႔….

အလုပ္မွာေလာဘထားတယ္ဆုိၿပီး ကိုယ္တိုင္မလုပ္တတ္တဲ့သူမ်ိဳးေတြလည္းရွိၾကပါတယ္… ကိုယ္တုိင္လုပ္ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ေအာက္ေျခသိမ္းလိုက္လုပ္ေနရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး… မိမိအဆင့္နဲ႔သင့္ေလ်ာ္တဲ့ စစ္ေဆးမႈ၊ ၾကပ္မတ္မႈ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေပးမႈ စတာေတြကို ဆုိလုိတာျဖစ္ပါတယ္… ကိုယ္တိုင္က ထုိင္ရာကမထဘဲ အလုပ္ေလာဘႀကီးေနလို႔မရပါဘူး… ကိုယ္တိုင္လုပ္ေနရလို႔ဆုိၿပီး မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားေတြကို အနားမေပးတာလည္း မွားယြင္းတဲ့အယူအဆျဖစ္ပါတယ္… မိမိကပိုႀကီးမားတဲ့ရာထူးကိုယူထားမယ္၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရပုိင္ခြင့္ေတြ၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေတြပိုရွိမယ္ဆုိရင္ေတာ့ မိမိကပိုလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္… တာဝန္ပိုယူဖို႔လိုပါတယ္… လက္ေအာက္ကလူေတြအတြက္ ေပးထားတဲ့ လုပ္အားခ၊ ခန္႔အပ္ထားတဲ့ တာဝန္ထက္ေက်ာ္ၿပီး လုပ္အားရယူတာမ်ိဳးဟာ မတရားမႈသက္သက္ပဲျဖစ္ပါတယ္… သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အနားေပးမႈလည္း မလြဲမေသြရွိရပါမယ္…

မိမိအလုပ္မွာ အာ႐ံုစူးစိုက္ပါ… အေလးအနက္ထားပါ…. ရည္မွန္းခ်က္ထားပါ…. ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ျပည့္မီေအာင္ႀကိဳးစားပါ…. ဒါေပမဲ့ ေလာဘမထားပါနဲ႔…. စပါးပင္စိုက္ၿပီး သရက္သီးသီးခ်င္လို႔မရပါဘူး… ေလာဘဆုိတာ ဘယ္ေလာဘမွ ေကာင္းတာမရွိပါဘူး… သမာသမတ္ရွိရွိနဲ႔ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ႏုိင္ဖို႔လိုပါတယ္… မိမိဘက္က ျဖည့္ဆည္းမႈမရွိဘဲ လက္ေအာက္က အမ်ားႀကီးမေမွ်ာ္လင့္ပါနဲ႔…. လူေတြရဲ့ ခံစားခ်က္ကို ေလ်ာ့မတြက္ပါနဲ႔… မွ်တတဲ့သေဘာထားရွိၿပီး သင့္ေလ်ာ္တဲ့ရည္မွန္းခ်က္ေလးေတြ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္သြားမယ္ဆုိရင္ ေအာင္ျမင္အဆင္ေျပတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို သင္ပိုင္ဆုိင္ရမွာေသခ်ာပါတယ္…

‪Credit: ‎ႏႈိင္းရင့္ေႏြ‬
http://www.searchmyanmar.com/link/comment/cid/52503

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...